Forse belastingverhoging nodig om van aardgas af te komen

Er is een belastingverhoging van ongeveer 75 procent nodig om particulieren, bedrijven en woningcorporaties zo ver te krijgen dat ze hun woning en bedrijfsgebouwen van het aardgas afkoppelen. Om de aanschaf van elektrische warmtepompen financieel aantrekkelijk te maken, moet de belasting op stroom juist met meer dan 50 procent omlaag.

Aardgas | 'Forse belastingverhoging nodig om van aardgas af te komen'
'Forse belastingverhoging nodig om van aardgas af te komen'

Volgens de Volkskrant wordt dit plan vrijwel zeker opgenomen in het Klimaatakkoord. Zo zeggen deelnemers aan de klimaattafel van Diederik Samsom tegen de krant. Het Klimaatakkoord moet ervoor zorgen dat de Nederlandse uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 49 procent gedaald is.

Kleinverbruikers betalen sinds de invoering van de energiebelasting 26 cent per kubieke meter aardgas en 10,5 cent voor elk kilowattuur stroom. In het voorstel van Samsom gaat de gasbelasting de komende jaren met 20 cent omhoog en de stroomheffing met 6,5 cent omlaag.

De klimaattafel wil dat de energiebelasting voor grootverbruikers procentueel evenveel stijgt als die voor kleinverbruikers. Grootverbruikers hebben nu een belastingtarief van 1 tot 6 cent per kubieke meter.

Wie aardgas blijft stoken, is in 2030 zo’n 380 euro per jaar meer kwijt aan energiebelasting volgens een berekening van de Volkskrant. Het Klimaatakkoord gaat uit van 240 euro extra energiebelasting voor een gemiddeld huishouden.

Aan de andere kant is er compensatie door de verlaging van de stroomheffing. Het zou gaan om 200 euro minder per jaar. Op deze manier moet het aantrekkelijker worden om af te stappen van fossiele energie en over te gaan op duurzaam opgewekte energie.

Warmtepompinstallatie

De overstap van aardgas naar een warmtepompinstallatie is duur, omdat bestaande woningen hiervoor verbouwd moeten worden. De onderhandelaars verwachten dat de kosten voor een warmtepomp snel zullen dalen naarmate de warmtepomp massaal op de markt wordt gebracht.

Om lage inkomens tegemoet te komen wil Samsom de inkomstenbelasting verlagen of meer doelgroepgerichte maatregelen. Hij denkt hierbij aan het verhogen van de huurtoeslag of het toepassen van uitkeringen.

Eindvoorstel

Samsom is door Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat aangewezen als onderhandelaar voor het Nederlandse klimaatakkoord. Op 26 juni komt de klimaattafel voor de laatste keer bijeen. Zij stellen dan een eindvoorstel op, dat Samsom in de tweede week van juli openbaar maakt.

Het adviesorgaan bestaat uit onder meer gemeenten, milieuorganisaties, woningcorporaties, huiseigenaren, energie-, bouw- en installatiebedrijven, vakbonden en banken.

Uiteindelijk is het aan de Tweede Kamer of de voorstellen van Samson en andere onderdelen uit het Klimaatakkoord ook echt wordt uitgevoerd.

error: