Activiteitenbesluit gebouwen

Bedrijven en instellingen zijn verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. Het gaat om gebouwen met een jaarlijks elektriciteitsverbruik van meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 m3 aardgasequivalenten.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | Activiteitenbesluit gebouwen

Activiteitenbesluit en -regeling

In het Activiteitenbesluit staat dat bedrijven alle erkende maatregelen moeten nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Deze energiebesparing levert ten opzichte van de investering al snel geld op. In de gebouwde omgeving zijn veel maatregelen mogelijk met een korte terugverdientijd. Ter verduidelijking voor welke maatregelen de verplichting geldt, zijn daarom per bedrijfstak erkende maatregelen aangewezen. Deze maatregelen staan in bijlage 10 van de Activiteitenregeling.

Erkende maatregelen

Voor de gebouwde omgeving zijn erkende maatregelen aangewezen voor gezondheidszorg- en welzijnszorginstellingen, kantoren, onderwijsinstellingen, sport en recreatie, hotels en restaurants, bedrijfshallen en detailhandel.

Deze erkende maatregelen zijn inclusief duurzaam beheer en onderhoud (DBO). Ook het toepassen van een Energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS)  staat nu als maatregel op deze lijst.

Toezicht van omgevingsdienst

Kan een bedrijf of instelling laten zien dat is voldaan aan de regeling omtrent de erkende maatregelen? Dan voldoet de organisatie aan de energiebesparingsverplichting. Vaak begint het bevoegd gezag met een gesprek om bedrijven te stimuleren om maatregelen te nemen. Als stok achter de deur is er de dwangsom. Omgevingsdienst NL is de vereniging van alle Omgevingsdiensten. InfoMil is het kenniscentrum voor het bevoegd gezag en omgevingsdiensten.

Energie Prestatie Keuring

Om als bedrijf snel en eenvoudig te zien dat er wordt voldaan aan de wetgeving is het instrument Energie Prestatie Keuring (EPK) ontwikkeld. De EPK helpt bedrijven bij het inzichtelijk maken van (de resultaten van de) energiebesparende maatregelen.

Ja, ik wil graag vrijblijvend meer informatie over het Activiteitenbesluit.

error: