Op gebied van Administratie:

Administratie wil in veel gevallen zeggen: kantoorwerk in de breedste zin van het woord. Hier vermelden wij alles wat wij kunnen bieden om uw bedrijfsadministratie te regelen.

Vroeger ging het veelal om het bijhouden van financiële verantwoording. Door middel van boekhouding bestaande uit onder andere kasboeken en journaaloverzichten. Vroeger gebeurde dat meestal handgeschreven. In de loop van de 20e eeuw werd de typemachine steeds meer toegepast. In de jaren negentig deed de computer zijn intreden. Nu is de computer bijna onmisbaar geworden. administratie, map, archief

De moeite of kosten voor ondernemers, instellingen en particulieren om overheidsregels na te leven en vergunningen aan te vragen wordt wel aangeduid als administratieve lasten(druk) of regeldruk. Bij bijvoorbeeld een belastingwet komt deze bovenop de last van de belasting zelf, bij een subsidie vormt deze voor de ontvanger de keerzijde. Bij introductie, wijzigen en afschaffen van regelingen is vaak het streven deze lastendruk te verminderen of niet te veel te laten stijgen. Zo is er bijvoorbeeld de Wet uniformering loonbegrip, en wordt een winstbox en loonsomheffing overwogen.

Het is belangrijk een goede administratie op te zetten en bij te houden, bij voorkeur digitaal. Niet alleen omdat u als ondernemer wettelijk verplicht bent om een goede administratie bij te houden en te bewaren. Het helpt u ook om op tijd nieuwe ontwikkelingen te voorzien, daarop in te spelen en op het juiste moment de juiste beslissingen te nemen. Met een goede administratie legt u vast wat er in uw onderneming gebeurt en houdt u overzicht. Het is dan ook veel gemakkelijker om uw aangifte in te vullen. 

error: