Het gasveld onder Groningen kan worden gesloten

Het gasveld onder Groningen kan worden gesloten zonder dat er een stikstoffabriek gebouwd hoeft bouwen. Afsluiten ‘Groningen’ vereist toch geen bouw van dure stikstoffabriek. Dat kan door de bestaande infrastructuur, onder andere de gasopslag in Norg, anders te gebruiken. Dat zei René Peters, directeur gastechnologie bij TNO, donderdag in een hoorzitting bij de Tweede Kamer over gaswinning in Groningen.

Afsluiten 'Groningen' vereist toch geen bouw van dure stikstoffabriek | Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (VVD) dit voorjaar bij aankomst op het Binnenhof voor de Rijksministerraad.
Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (VVD) dit voorjaar bij aankomst op het Binnenhof voor de Rijksministerraad. Foto: Hollandse Hoogte

De bouw van de stikstoffabriek kost een kleine €500 mln. Zo’n installatie is nodig omdat niet al het gas hetzelfde is. Gas uit het buitenland, zoals Rusland of Noorwegen, is hoogcalorisch. Dat kan niet zomaar door het Nederlandse systeem en naar gasfornuizen of CV’s. Het moet vermengd worden met stikstof en dan krijgt buitenlands gas de kenmerken van Gronings gas: laagcalorisch.

Door deze zogeheten bijmenging zou het Groningenveld minder gas gehaald hoeven te worden. De bestaande stikstoffabrieken in Nederland kunnen 23 miljard kuub bijmengen, zei Peters tegen leden van de Tweede Kamer. ‘Vorig jaar lag de bezetting op 61%.’ Dus de fabrieken kunnen veel meer bijmengen dan ze doen.

Bijmengen

Gas uit het buitenland, zoals Rusland of Noorwegen, moet vermengd worden met stikstof om gebruikt te kunnen worden in Nederlandse fornuizen en CV’s.

Norg

Tegelijkertijd wordt er in de gasopslag bij Norg jaarlijks 5 miljard kuub Gronings gas opgeslagen. Het idee van Peters: meng buitenlands gas bij in de bestaande stikstoffabrieken, en injecteer dat gas dan ’s zomers in de opslag bij Norg. ‘Daarmee kan in potentie de productie van Groningen met 5 miljard kuub per jaar worden verlaagd. En dat gaat sneller dan de bouw van een stikstoffabriek’, zei hij tegen de Kamerleden.

NAM-directeur Gerald Schotman is positief over het verhaal van TNO. ‘Wij vinden het niet alleen een goed idee, wij werken er ook aan mee’, zegt hij in de marge van de hoorzitting tegen nieuwsdienst Energeia.

Gasunie

Dat betekent op dit moment vooral dat de NAM in gesprek is met Gasunie Transport Services (GTS) over of, en hoe, het plan tot uitvoer gebracht moet worden. Want de gasopslag in Norg is eigendom van NAM. Stikstofinstallaties zijn in handen van GTS.

Overigens verwachtte Schotman niet dat er 5 miljard kuub van dat bijgemengde gas opgeslagen zou kunnen worden in Norg, maar hij gaf tegenover Energeia geen taxatie over wat dan wel realistisch was.

Lange baan

Over de bouw van de stikstoffabriek is jaren gesproken. Henk Kamp, voorganger van Eric Wiebes als minister van Economische Zaken, kondigde in 2015 aan dat de fabriek bij het Groningse Zuidbroek er zou komen. Een jaar later werd de bouw toch weer op de lange baan geschoven.

Wel / niet?

Over de bouw van de stikstofinstallatie is jaren gesproken. In 2015 werd die aangekondigd, een jaar later weer uitgesteld, recent opnieuw aangekondigd. Bouwduur is zo’n vijf jaar.

Maar toen Wiebes een kleine twee maanden geleden besloot dat de gaswinning in het Groningenveld in 2030 teruggebracht diende te worden naar nul, zei hij ook dat de stikstoffabriek er toch echt moest worden gebouwd. Nog steeds, conform het oorspronkelijke plan, in Zuidbroek, zo’n 25 kilometer ten oosten van de stad Groningen. Er bestaat al een ‘artist imperssion’ van de fabriek: drie witte torens die uitsteken boven het vlakke land.

Scenario

Peters betwijfelt dus of de bouw een goede zet is. Want, zo zei hij op de hoorzitting, ‘er worden maatregelen genomen om de energietransitie te versnellen. De werkelijke vraag naar gas zou in 2030 ook veel lager kunnen zijn dan de scenario’s van de Gasunie’.

Met andere woorden: straks wordt er voor een half miljard een stikstoffabriek neergezet. De bouwtijd wordt geraamd op zo’n vijf jaar. En dan is drie jaar na de oplevering de fabriek eigenlijk al overbodig, omdat het gasverbruik al fors is verminderd. Volgens Peters is dat niet ondenkbaar. Dat maakt de aanleg van zo’n installatie zeker niet economisch.

Niettemin: minister Wiebes, die grote passen zet in het gasdossier, heeft de bouw al aangekondigd. Maar of de fabriek er ook daadwerkelijk komt? Peters glimlacht. ‘Dat is toch echt aan de politiek.’

error: