Akkoord over huuropschorting.

Akkoord over huuropschorting winkeliers en retail- en vastgoedsector. Vertegenwoordigers van de retail- en vastgoedsector willen de komende drie maanden een huuropschorting voor winkeliers die lijden onder de coronacrisis. Dit blijkt uit de richtlijn waarover de vertegenwoordigers van de sectoren vrijdag een akkoord bereikten.

Akkoord over huuropschorting.

De afgelopen weken ontstond zowel ophef over winkeliers die door verhuurders onder druk werden gezet. Om ondanks de coronacrisis en winkelsluitingen huur te blijven betalen. Als over veelal grote winkelketens die eenzijdig besloten hun huurbetalingen te staken.

Een eerste poging om tot een akkoord te komen, leverde eind vorige maand een halfslachtige oproep op. Nadat een voorstel om de huren te delen was gestrand. Sindsdien is verder gepraat tussen de brancheorganisaties voor winkeliers (Detailhandel Nederland, Inretail). En die van vastgoedbezitters (IVBN, Vastgoedbelang).

Steunakkoord

In het ‘Steunakkoord voor de Nederlandse retailsector’ is vrijdag afgesproken dat winkeliers die tussen april en juni meer dan 25 procent omzet verliezen, drie maanden uitstel krijgen van tenminste 50 procent van de huursom. Na drie maanden wordt bekeken wat het omzetverlies is geweest om ‘mogelijke kwijtschelding van betalingsverplichtingen’ vast te stellen.

In die periode beloven verhuurders geen winkeliers uit hun zaak te zetten.  Wat wettelijk gezien toch pas na drie maanden huurachterstand mogelijk is. Winkeliers moeten daarentegen hun zaak zo veel mogelijk proberen open te houden. Om nog wat omzet binnen te halen. Afgesproken is ook dat grote internationale ketens en Nederlandse winkeliers met vestigingen in het buitenland ‘maatwerkafspraken’ kunnen maken. Maar ‘alleen bij een constructieve opstelling van de retailer’.

De richtlijn hoort bij het steunakkoord dat is opgesteld door vertegenwoordigers van de retail- en vastgoedsector en het minsterie van Economische Zaken en Klimaat. Winkeliers die vanaf april te maken krijgen met omzetverlies als gevolg van de coronacrisis komen in aanmerking voor een huuropschorting. In april, mei en juni zullen vastgoedeigenaren geen winkeliers uit hun panden zetten. Zo staat in het steunakkoord.

Hoewel verhuurders wettelijk niet verplicht zijn om zich aan de oproep te houden, toont de richtlijn wel aan dat beide sectoren nader tot elkaar zijn gekomen.

De branchevertegenwoordigers benadrukken daarnaast dat kwijtschelding van huurbetalingen voor sommige winkeliers tot de mogelijkheden behoort. Dit kan echter pas worden vastgesteld nadat de economische schade van de komende drie maanden duidelijk is.

error: