Weersomstandigheden gaan stroomopbrengst bepalen

Een groot deel van onze elektriciteit zal straks ook via windparken op de Noordzee worden opgewekt. Een deel daarvan gaat direct naar grote industriële verbruikers aan de kust, zoals bedrijven in de haven van Rotterdam en Tata Steel in IJmuiden. Hoe korter de lijnen tussen opwekking en verbruik, hoe efficiënter het systeem.

Daarbij ontstaat nog een extra uitdaging, vertelt Brouwers. De ontwikkeling van zonne- en windenergie wordt steeds goedkoper, maar het is niet altijd in even grote mate beschikbaar. Weersomstandigheden bepalen in feite de stroomopbrengst.

Naast de opslag in elektrische auto’s en batterijen in woonwijken is daarom ook op grotere schaal energieopslag nodig. Dat kan door een deel van de elektriciteit te gebruiken voor de productie van ‘groene waterstof’, gewonnen uit duurzame elektriciteit. Die waterstof kan later weer worden omgezet in elektra of warmte. Dat heeft bovendien als bijkomend voordeel dat de industrie, nu nog grootverbruiker van grijze waterstof (gemaakt uit aardgas), dan kan overstappen op groene waterstof.