Arbitragerechtbank e-Court.

Deurwaarders hebben onterecht miljoenen euro’s aan kosten in rekening gebracht bij mensen die zij opriepen voor arbitragerechtbank e-Court, de digitale arbitragerechtbank waar tot begin dit jaar veel zorgverzekeraars en webwinkels hun incasso’s afwikkelden. Dat stelt de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR).

De organisatie heeft daarom een tuchtklacht ingediend tegen deurwaarder GGN. Dit grootste deurwaarderskantoor van Nederland is een groot voorstander van e-Court en spande vorig jaar van alle deurwaarders verreweg de meeste zaken aan bij de digitale arbitragerechtbank, naar eigen zeggen zo’n 33.000.

arbitragerechtbank e-Court | Deurwaarders verdienden onterecht miljoenen aan arbitragerechtbank e-Court
'Deurwaarders verdienden onterecht miljoenen aan arbitragerechtbank e-Court'

Per zaak bracht e-Court €100 in kosten aan schuldenaars in rekening.

Per zaak moest de schuldenaar ruim €100 aan oproepingskosten betalen. Onwettig, oordeelt LOSR. Deurwaarders mogen alleen kosten in rekening brengen als zij een wettelijke taak uitvoeren. Het oproepen van mensen voor e-Court is dat niet, stellen de sociaal raadslieden.

‘GGN is toch een beetje de huisdeurwaarder van e-Court, vandaar dat wij tegen dit kantoor de tuchtklacht indienen’, zegt André Moerman van de LOSR. ‘Andere grote kantoren berekenen deze kosten ook door, maar zij riepen veel minder mensen op.’

Geen ambtshandeling

Met een gunstige uitspraak van de tuchtrechter in de hand, hoopt LOSR uiteindelijk via een civiele schadeprocedure de in hun ogen onrechtmatige kosten terug te vorderen. Op dit moment ontbreekt het de sociaal raadslieden echter aan geld om zo’n zaak te kunnen starten.

De LOSR voelt zich gesteund door minister Dekker van Rechtsbescherming. Die schreef dit voorjaar in een Kamerbrief al dat deurwaarders deze kosten niet mogen doorberekenen aan schuldenaren. Het oproepen van mensen voor e-Court is ‘geen ambtshandeling’, stelde Dekker.

Kritiek op e-Court

De tuchtzaak tegen GGN blaast de discussie over e-Court nieuw leven in. De digitale geschilbeslechter kreeg het afgelopen jaar veel kritiek vanwege zijn vermeende ondoorzichtige procedures. Klanten van zorgverzekeraars en webwinkels als Bol.com kunnen in geval van schulden door een deurwaarder voor e-Court worden gesleept. Alle vonnissen moeten worden goedgekeurd door een echte rechter. E-Court is populair omdat griffiekosten beduidend lager liggen dan bij een gang naar de kantonrechter.

Maar in februari kwam de private stichting uit Doorn in de problemen. Na een beslissing van het landelijk overleg van civiele kortgedingrechters hield de rechtbank Overijssel, dat de meeste vonnissen van e-Court bekeek, per direct op met het goedkeuren van vonnissen van e-Court. De kortgedingrechters willen eerst van de Hoge Raad weten hoe met de uitspraken van e-Court om te gaan. Daar wordt binnen de vakgroep verschillend over gedacht. Sindsdien worden er geen zaken meer aangebracht bij e-Court.

Niet bij tuchtrechter

GGN ziet in de tuchtzaak van LOSR opnieuw het bewijs dat de ‘rechtspraak moeilijk om kan gaan met veranderingen’. Martin van Loon, bestuursvoorzitter van deurwaarderskantoor GGN, wil niet veel kwijt over de tuchtzaak, maar zegt dat zijn kantoor zich houdt aan de beroepsregels van beroepsorganisatie KBvG.

‘Dit conflict hoort niet thuis bij de tuchtrechter’, zegt Wilbert van de Donk, voorzitter van de KBvG. ‘Het gaat hier om interpretatie van de wet. Er bestaat al langer verwarring over de vraag of het oproepen van mensen voor e-Court een ambtshandeling is of niet.’

GGN maakte begin deze maand een flinke reorganisatie bekend. Bestuursvoorzitter Van Loon erkent dat het wegvallen van inkomsten uit e-Court-procedures deels de oorzaak is van de reorganisatie. ‘Zo’n 70% van onze gerechtelijke procedures ging via e-Court. Die zaken moeten nu grotendeels worden voorgelegd aan de kantonrechter. Dat brengt allerlei administratieve kosten met zich mee. Dit kost ons kantoor ongeveer een miljoen euro. Maar uiteindelijk is de maatschappij de grote verliezer, doordat bij de kantonrechter nu alsnog veel hogere griffiekosten moeten worden betaald dan bij e-Court.’

Hoe werkt e-Court?

E-Court uit Doorn is een private stichting die digitale arbitrage aanbiedt voor incassozaken. Klanten van bijna alle zorgverzekeraars en webwinkels zoals Bol.com kunnen door een deurwaarder voor e-Court worden gesleept in geval van schulden. Wie een oproep krijgt, heeft een maand de tijd om een voorkeur voor de kantonrechter bekend te maken.

Na de oproep mag de klant digitaal bewijsstukken, bijvoorbeeld bankafschriften, uploaden en kan hij inloggen in de systemen van e-Court om zijn proces te volgen. Een van de 28 arbiters bekijkt de documenten, controleert of de vordering van de schuldeiser klopt en velt een oordeel. Wie zich niet verweert, trekt meteen aan het kortste eind: de schuldeiser krijgt in zo’n ‘automatisch vonnis’ altijd gelijk.

Alle vonnissen moeten worden goedgekeurd door een echte rechter. Die toetst niet inhoudelijk maar formeel, dus of het proces wel volgens de juiste termijnen is doorlopen. Pas daarna mag een deurwaarder, bij een negatief vonnis, beslag leggen bij een schuldenaar. Hoe vaak e-Court in 2017 vonniste, maakt het niet bekend. Ook publiceert de stichting geen cijfers.

Bron: FD

error: