Opruimen van asbestdaken verdubbeld, nieuw fonds in 2019

Wie nog met asbestdaken zit en niet over de financiële middelen beschikt om het asbest te verwijderen kan binnenkort aanspraak maken op een nieuw fonds, aldus staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat.

Astbestdaken | Opruimen van asbestdaken verdubbeld, nieuw fonds in 2019

Asbest

Asbest is levensgevaarlijk als asbestvezels vrijkomen. De overheid wil blootstelling aan asbestvezels voorkomen. Asbest is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen, die zijn opgebouwd uit fijne, microscopisch kleine vezels. Deze kunnen zo fijn zijn dat zij niet met het blote oog waar te nemen zijn.

Daken met asbest zijn in Nederland na 2024 verboden.

Sinds 1993 is het gebruik van asbest in de bouw verboden. Na 2024 zijn ook bestaande daken met asbest verboden.

In het afgelopen jaar is dankzij de inmiddels verlopen subsidieregeling van 75 miljoen euro ruim 12 miljoen vierkante meter aan asbestdaken opgeruimd. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2014.

Er is nu nog zo’n 80 miljoen vierkante meter aan asbestdak in Nederland over.  Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting, provincies, gemeenten, banken en de Rijksoverheid zijn daarom een fonds begonnen waar particulieren en agrariërs gebruik van kunnen maken.

Subsidie

Dat fonds vervangt de huidige subsidieregeling en moet in 2019 in de lucht zijn.  Niet iedereen kan het saneren van een asbestdak zomaar betalen, aldus de staatssecretaris.

 

error: