Bandbreedte

De bandbreedte is een van de voorwaarden in het energiecontract die geldt voor grootzakelijke bedrijven. Het geeft aan tot welk energieverbruik u het afgesproken energietarief betaalt. Ligt dit werkelijke verbruik ver onder of juist ver boven het van tevoren ingeschatte energieverbruik, dan betaalt u vaak een ander energietarief.

FAQ Energie, Frequently Asked Questions = Veel gestelde vragen
Bandbreedte

Gecontracteerd volume

Voor grootzakelijke bedrijven geldt dat zij een gecontracteerd volume afsluiten met de energieleverancier. Met het gecontracteerd volume geeft u aan hoeveel elektriciteit en gas u verwacht te gebruiken gedurende de looptijd van het energiecontract. Dus als u een driejarig contract afsluit, geeft u aan de energieleverancier door hoeveel energie u in die periode jaarlijks verwacht te gebruiken. Vervolgens koopt de leverancier hier de energie op in.

Het nadeel van deze methode is dat het soms lastig te voorspellen is hoeveel uw grootzakelijke bedrijf in een paar jaar aan energie gaat verbruiken. Dan biedt de bandbreedte uitkomst. Die wordt uitgedrukt in percentages en geeft aan hoeveel u meer of minder aan energie mag verbruiken dan het gecontracteerd volume. Binnen die bandbreedte betaalt u het afgesproken energietarief. Als u de bandbreedte overschrijdt, betaalt u een ander, vaak hoger, energietarief.   

Voor welke bandbreedte kiest u?

De bandbreedte wordt uitgedrukt in percentages. U kunt kiezen voor een bandbreedte van 15%, 30% of onbeperkt. Stel, u kiest voor een bandbreedte van 15%: u mag dan 15% meer energie verbruiken dan u van tevoren heeft ingeschat tegen hetzelfde energietarief die in het contract staat. Verbruikt u meer of minder dan de bandbreedte, betaalt u een ander energietarief die vaak hoger ligt. Hoe ruimer de bandbreedte, hoe kleiner de kans op ongewenste bijkomende kosten. 

Overschrijding

Wanneer u kiest voor een bepaalde bandbreedte en u overschrijdt deze of verbruikt juist veel minder, ontvangt u mogelijk een boete. Daarnaast kan de energieleverancier ook het gecontracteerde volume verhogen met terugwerkende kracht. Hoeveel u maximaal aan energie mag verbruiken neemt dan toe, maar daar betaalt u ook voor. Die kosten brengt de energieleverancier bij u in rekening.  

Meetdiensten

Wilt u als grootzakelijk bedrijf de juiste bandbreedte kiezen? Dan biedt een meetdienstenbedrijf wellicht uitkomst. Een meetdienstenbedrijf rapporteert namelijk uw energieverbruik vanaf afstand. Daarmee kunt u ten eerste eenvoudig inschatten hoeveel gas en elektriciteit u verwacht te gebruiken. Ten tweede kunt u met de informatie een weloverwogen keuze maken over de juiste bandbreedte voor uw bedrijf.

 

error: