Bang voor het coronavirus?

Bang voor het coronavirus? Dan mag je niet zomaar thuisblijven van werk – je werkgever moet de risico’s inschatten.

Werknemers mogen niet zomaar thuisblijven uit angst voor het nieuwe coronavirus, zegt vakbond FNV.

Bang voor het coronavirus?Mocht het virus straks ook in Nederland opduiken, dan is het aan iemands werkgever om de risico’s op het werk te beoordelen en maatregelen te nemen. De situatie voor werknemers zal dus van geval tot geval verschillen

In een overzicht van FNV over de rechten en plichten van werknemers bij een eventuele virusuitbraak, komen meer vragen aan bod. Mogen werknemers bijvoorbeeld vanuit huis werken en moet de werkgever persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekken? Op deze vragen is volgens FNV geen algemeen antwoord mogelijk. Per situatie zal moeten worden bekeken wat de beste aanpak is. Werkgevers kunnen zich hierbij laten adviseren door een arbodienst.

Het is vervolgens aan bedrijven zelf om medewerkers te informeren over wat het coronavirus voor hen betekent. De maatregelen die erop gericht zijn om de kans op besmetting zo klein mogelijk te maken, moeten ook worden besproken, zodat de werknemers weten wat ze moeten doen. Mensen die twijfelen of het nog wel veilig is om hun werk te doen, wordt aangeraden in overleg te gaan met hun werkgever.

FNV geeft alvast wat voorbeelden van werksituaties waar contact met besmette personen zou kunnen spelen. Het gaat bijvoorbeeld om NS-medewerkers in internationale treinen, beveiligers bij de douane op Schiphol, internationale vrachtwagenchauffeurs en werknemers van hotels, restaurants, congrescentra en musea. “Hier komen veel mensen samen, die mogelijk ook uit besmette gebieden komen”, aldus FNV.

Nog geen coronabesmetting in Nederland

Voor zover bekend is er in Nederland nog niemand besmet met het nieuwe coronavirus. Wel dook het virus deze week op in Duitsland, zo’n 20 kilometer van de Nederlandse grens.

Wie vermoedt het nieuwe coronavirus te hebben opgelopen, moet niet meteen naar de huisarts gaan, raden deskundigen aan. Kijk eerst rustig op Thuisarts.nl en op de site van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Daar kun je zien of de vermoedens enigszins gegrond zouden kunnen zijn.

error: