Betonproblemen bij Belgische kernreactoren.

Bij inspecties in de twee Belgische kerncentrales Doel en Tihange zijn meer betonproblemen vastgesteld. Er is gebleken dat het beton in de bunkerplafonds van nog twee reactoren niet aan de eisen voldoet.

Meer betonproblemen geconstateerd bij Belgische kernreactoren

De gebreken kwamen aan het licht bij inspecties van exploitant ENGIE Electrabel, meldt de nucleaire waakhond FANC. Die stelt dat er geen risico’s zijn voor de bevolking, de werknemers en het milieu. Voor zowel reactor Tihange 2 als Doel 4 wordt nu bekeken hoe het herstel moet worden uitgevoerd. Ze kunnen pas weer worden opgestart als de betreffende gebouwen aan de eisen voldoen. Eerder werd al duidelijk dat het beton in bunkers met noodsystemen in twee andere reactoren van de centrales in Doel en Tihange niet in orde is. De reparaties in Tihange 3 zijn nog bezig, de reparaties van Doel 3 zijn voltooid. Over de veiligheid van de centrales bij Luik en Antwerpen heersen veel zorgen in de buurlanden. Ze tellen in totaal zeven reactoren.

Betondegradatie problematiek Belgische reactoren: update van de situatie.

Tijdens de geplande stillegging van de reactoren van Doel 3 en Tihange 3 stelde exploitant ENGIE Electrabel, tijdens een inspectie in de bunkergebouwen van beide reactoren, een betondegradatie vast. Deze gebouwen huisvesten de noodsystemen van het 2de niveau.

Ter herinnering

De situatie in deze beide reactoren is de volgende: na de nodige herstellingswerken, gaf het FANC groen licht voor de heropstart van Doel 3. En Tihange 3 ligt momenteel stil en de herstellingswerken lopen.

FANC

Het FANC communiceerde hier reeds meermaals over:

Daarbij werd voorzien dat de reactorgebouwen waarop dit fenomeen mogelijk ook betrekking heeft, namelijk Tihange 2 en Doel 4, bij de volgende geplande stilleggingen, worden geïnspecteerd.

Deze beide reactoren zijn momenteel stilgelegd voor onderhoudswerken. En de exploitant voerde daarop inspecties uit. Hierbij werd een betondegradatie in de plafonds van de bunkers van Doel 4 en Tihange 2 vastgesteld.

In Tihange 2 werden indicaties qua veroudering van het beton reeds vastgesteld tijdens eerdere inspecties.  Waardoor herstellingwerken reeds voorzien waren, nog voor de recentste inspecties van augustus.

Voor zowel Tihange 2 als Doel 4 lopen de analyses om een correcte diagnose te stellen in functie van het opstarten van herstellingswerken. De resultaten van deze analyses en de methodologie bij de herstellingen worden dan besproken met het FANC en zijn filiaal Bel V.

Zoals het het geval is in Tihange 3 moet de weerstand van de betrokken gebouwen worden aangetoond vooraleer het FANC en zijn filiaal Bel V groen licht kunnen geven voor de heropstart van de reactoren van Doel 4 en Tihange 2. Het dossier zal dan ook aandachtig verder worden opgevolgd.

Deze gebeurtenissen hebben geen enkele impact gehad op de bevolking, de werknemers en het leefmilieu.

error: