Grootste loonstijging in tien jaar

De cao-lonen zijn in het derde kwartaal van 2019 met 2,6 procent gestegen. Dat is de grootste loonstijging in tien jaar, blijkt donderdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In de bouwnijverheid stegen de lonen in het derde kwartaal het meest. Het cao-loon per uur inclusief bijzondere beloningen steeg met 4 procent. Dat komt volgens het CBS voornamelijk door de loonontwikkeling in de bouw. Ook werknemers die onder een horeca-cao vallen, hebben hun lonen fors zien stijgen (stijging van 3,7 procent).Cao-lonen fors omhoog in derde kwartaal, grootste stijging in tien jaar

In de sector particuliere bedrijven en bij de overheid stegen de lonen met 2,7 procent. De sector gesubsidieerde instellingen blijft achter met een gemiddelde stijging van 2,1 procent. Daaronder vallen de cao’s van ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, jeugdgezondheidszorg en gehandicaptenzorg. Over een ruime meerderheid van deze cao’s (59 procent) is nog geen definitief akkoord over heel 2019 gesloten. Of de gemiddelde cao-loonstijging van 2,6 procent ook invloed heeft op de koopkracht, valt te bezien. De consumentenprijzen stegen in de maanden juli en augustus met 2,7 procent.

De uitkomsten in dit artikel hebben betrekking op cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen, tenzij anders staat vermeld. De uitkomsten over 2019 zijn voorlopig.

Het voorlopige cijfer over het derde kwartaal van 2019 is gebaseerd op 72 procent van de cao’s waaruit de statistiek is opgebouwd.

 
error: