Certificaten van Oorsprong elektriciteit per 1 januari 2020

Over een half jaar moeten elektriciteitsleveranciers hun volledige levering onderbouwen met garanties of certificaten. Naast de welbekende garantie van oorsprong voor duurzame energie, worden ook certificaten van oorsprong in het leven geroepen. Deze hebben betrekking op bijvoorbeeld elektriciteit geproduceerd uit afval, aardgas of steenkool.

Op nadrukkelijk verzoek van de Tweede Kamer heeft de regering  daarom de regeling garanties van oorsprong aangepast en uitgebreid. Doordat leveranciers hun klanten moeten gaan wijzen op het aandeel elektriciteit uit niet-hernieuwbare bronnen, hopen de initiatiefnemers dat verbruikers meer duurzame elektriciteit gaan inkopen. Certificaten van Oorsprong elektriciteit per 1 januari 2020

error: