Claim nu ook na Airbnb-uitspraak rechter.

Claim nu ook na Airbnb-uitspraak rechter.

Nadat de rechter 9 maart 2020 had bepaald dat Airbnb geen dubbele kosten mag vragen aan zowel verhuurders als huurders, stromen de reacties binnen. Al meer dan tweeduizend huurders hebben zich bij websites gemeld om een schadeclaim te kunnen indienen.

266px-Airbnb_Logo_Bélo.svg.png

Een man die tussen 2016 en 2018 verschillende vakantiewoningen boekte via de site en daarvoor in totaal 470 euro aan bemiddelings- en servicekosten betaalde, eiste voor de rechter zijn geld terug. Airbnb weigerde het bedrag aanvankelijk te betalen, maar moet nu toch over de brug komen met het geld, zegt de rechter. De uitspraak van de rechtbank hun je hier teruglezen.

Airbnb bemiddelt tussen huurders en verhuurders en ze vragen aan beide een bijdrage. Airbnb vraagt 15% aan huurders en 3,6% aan verhuurders. Voor makelaars is er een verbod op het rekenen van dubbele bemiddeling (het dienen van twee heren). Airbnb bemiddelt, dus mogen ze geen bemiddelingskosten rekenen aan Nederlandse huurders.

Indien je in de afgelopen drie jaar een boeking hebt gedaan bij Airbnb kun je de servicekosten die je hebt betaald terugvragen.

Mijn Airbnb servicekosten terugvragen

Hoe werkt het?

Aanmelden
Meld je nu aan. Wij werken samen met Appeal. En Appeal werkt samen met Arag. Het enige dat Appeal  nodig heeft zijn je contactgegevens en je Airbnb factuur. Deze video legt uit waar je de factuur kunt vinden.
 
Terugbetaling
Als het Appeal lukt de servicekosten terug te vorderen, ontvang je het bedrag direct op je rekening minus hun vergoeding. Appeal werkt op basis van no cure no pay. Bij een succesvolle terugvordering bedraagt haar vergoeding 25% van het teruggevorderde bedrag. En per lead die uitbetaald gaat krijgen ontvangt De Bespaar Unie € 5,00 als vergoeding.
 

‘Verbod op dienen twee heren’

Mensen die in Nederland via Airbnb een woning huren, betalen gemiddeld 15 procent van de huursom aan ‘servicekosten’ aan het bedrijf. De verhuurders op het platform betalen op hun beurt bemiddelingskosten van ruim 3 procent over die huursom. Op die manier verdient het bedrijf twee keer aan dezelfde transactie, terwijl het voor bemiddelaars zoals Airbnb of makelaars bij wet is verboden om zogenoemd ‘twee heren te dienen.’

Iers recht

Volgens Airbnb geldt dat principe niet voor het bedrijf, omdat de diensten onder Iers recht vallen, zo valt te lezen in de voorwaarden. Ook zou het verbod alleen gelden voor de verhuur of verkoop van permanente woonruimte en niet voor tijdelijke verhuur zoals Airbnb deze biedt. Tot slot vindt Airbnb zichzelf geen bemiddelaar en zou de regel daarom ook niet van toepassing zijn.

‘Airbnb bemoeit zich actief met huurovereenkomst’

De rechter gaat er niet in mee, omdat het Nederlandse consumentenrecht ook van toepassing is op Airbnb en er daarmee en beroep kan worden gedaan op het verbod op het dienen van twee heren. Dat verbod is ruim en geldt ook voor tijdelijke verhuur.

Airbnb bemoeit zich bovendien actief met de huurovereenkomst, bepaalt welke zoekresultaten een huurder te zien krijgt en wat de uiteindelijke prijs wordt. Het bedrijf is daarmee ook een bemiddelaar, aldus de rechter.

Airbnb gaat in beroep

Airbnb laat in een schriftelijke reactie weten in beroep te willen gaan tegen de uitspraak. “Deze uitspraak is is strijd met Europese regels, het Europese Hof heeft recent nog bevestigd dat Airbnb een online platform is en geen makelaar”, aldus het bedrijf dat benadrukt aan de regels te voldoen. Volgens het bedrijf vormt de uitspraak geen leidraad voor rechters in andere, soortgelijke zaken.

De vraag is wel of het argument van Airbnb standhoudt bij een hogere Nederlandse rechter. Het Europese Hof bepaalde namelijk dat Airbnb niet valt onder vastgoedwetgeving maar wel degelijk een informatiedienst levert door online te bemiddelen tussen huurders en verhuurders van woningen en kamers. 

‘Geen beroep mogelijk’

Daarbij staat een hoger beroep in deze zaak helemaal niet open.  “Je kunt pas in beroep als de zogenoemde appèlgrens, het bedrag van de vordering, boven de 1750 euro uitkomt”, zegt Thomas Wildenbeest van Flexiebel advocatuur, de partij die de Nederlandse huurder in deze zaak vertegenwoordigde.

Ook de afdeling woordvoering van de rechtbank Amsterdam bevestigt dat: beroep staat niet open, want het gaat om een vordering van minder dan 500 euro. “Is een claim in de toekomst hoger dan kan het wellicht wel”, aldus een woordvoerder.

Ook is er nog een omweg mogelijk via de Hoge Raad, maar dat kan alleen onder strikte voorwaarden. Bijvoorbeeld als er fundamentele rechten zijn geschonden die een eerlijk proces in de weg staan, aldus een woordvoerder.

Andere claims

Voor een gang naar de Europese rechter zou Airbnb het Nederlandse verbod om ‘twee heren te dienen’ onderuit moeten halen. “Dat zie ik ook niet zo snel gebeuren”, aldus de advocaat.

De uitspraak kan volgens Wildenbeest grote gevolgen hebben voor de site, omdat andere Nederlandse huurders nu ook een schadeclaim kunnen indienen om hun bemiddelingskosten terug te vorderen. Dat begint bij een brief aan het adres van Airbnb, daarna kan een verder proces op touw worden gezet.

error: