Computers en ICT

Informatie- en Communicatie Technologie (ICT), hoe u hier snel en eenvoudig een geschikt bedrijf kunt selecteren voor computers en ICT.

Van backup, computers en ICT, hardware en software vraagstukken tot virtualisatie, VoIP en ICT-beheer, alle soorten kleine en grote ICT-opdrachten kunnen geplaatst worden.
Voordelen:

  •  Voor grote en kleine organisaties met een ICT-vraagstuk.
  •  Bespaar tijd en geld door snel en efficiënt te zoeken.
  •  Een transparante en overzichtelijke vergelijking

Computers

Computers zijn in te delen in een aantal types. Zo zijn er o.a. supercomputers, grote computers (of mainframes), minicomputers, persoonlijke computers en spelcomputers.

ComputerComputers en ICT

Een computer is een apparaat waarmee gegevens volgens formele procedures (algoritmen) kunnen worden verwerkt. Meestal wordt met het woord computer een elektronisch, digitaal apparaat bedoeld, maar er bestaan ook mechanische en analoge computers. Daarnaast kan een computer in verschillende getalstelsels zoals het decimale (tientallige) of binaire (tweetallige) stelsel werken. De huidige werken alle in het binaire stelsel.

Software

De genoemde procedures liggen vast in een of meer programma’s, software genoemd, die door de gebruiker gewisseld kunnen worden. Zijn de programma’s niet verwisselbaar, dan spreekt men niet over een computer maar over een controller of processor.

Oorspronkelijk werd het Engelse woord computer gebruikt om iemand mee aan te duiden die gecompliceerde berekeningen uitvoerde, met of zonder mechanische hulpmiddelen – vergelijk ook de Duitse term voor computer: Rechner (rekenaar), de Afrikaanse term voor computer: rekenaar en de niet-ingeburgerde Nederlandse variant rekenaar. Moderne computers worden voor veel meer gebruikt dan alleen wiskundige toepassingen. Ook veel administratieve en financiële taken worden aan de computer opgedragen, het Franse woord voor computer was eerst calculateur of rekenaar en evolueerde naar ordinateur, letterlijk iets wat ordent en regelmaat aanbrengt.

De wetenschap die tegelijk met de ontwikkeling van de computer is ontstaan, is de informatica.

Types

Computers zijn in te delen in een aantal types. Zo zijn er supercomputers, grote computers (of mainframes), minicomputers, persoonlijke computers en spelcomputers. Dit gaat hoofdzakelijk over de laatste twee types.

Sinds de grote opkomst van de computer worden zij ook gebruikt voor informatievoorziening (internet) en amusement. Bij de moderne productie worden computers geïmplementeerd om machines mee te besturen en om processen mee aan te sturen, bijvoorbeeld bij de assemblage van auto’s door robots. Doorgaans wordt hiervoor een programmable logic controller gebruikt.

Door de verregaande miniaturisering en snelheidsvergroting is het steeds vaker mogelijk functionaliteit die voorheen in hardware werd aangebracht softwarematig te implementeren. Het grote voordeel van een dergelijke ontwikkeling is dat achteraf functionaliteit kan worden toegevoegd.

IBM

In 1980 introduceerde IBM zijn Personal Computer: de IBM-PC. Dit in navolging van eerdere initiatieven, zoals de Altair 8800, Tandy TRS-80, Apple II en Commodore PET en de homepc. De IBM-compatible pc vormde echter uiteindelijk de standaard (met tegenwoordig als enige uitzondering de Mac), nadat vele fabrikanten de computer goedkoop kloonden en zodoende het ontwerp standaardiseerden. Inmiddels speelt de pc in het dagelijks leven van veel mensen een essentiële rol.

Computers en ICT