Overname contract

Ook zonder formele akte kan er sprake zijn van contractovername van een energieleveringscontract. In het geval van een vader die zijn bedrijf overdraagt aan zijn zoon is volgens de rechtbank Noord-Nederland het overzetten van de automatisch incasso naar de rekening van die zoon voldoende. Energieleverancier Engie mag de achterstallige betalingen dus niet op de vader verhalen. Dat blijkt uit een uitspraak die dinsdag is gepubliceerd.

Rendo

Vader sloot in 2002 een energieleveringscontract af voor zijn pannenkoekenboerderij met Rendo, dat later werd overgenomen door Electrabel, het huidige Engie. In 2007 deed vader zijn bedrijf over aan zoon, die de wijziging doorgaf aan de energieleverancier. Vanaf dat moment werden de nota’s betaald met een automatische incasso op de rekening van de zoon.

In augustus 2014 werd het contract beëindigd, nadat al sinds september 2013 niet meer voor de geleverde energie was betaald. De zoon zat op dat moment in een schuldsaneringstraject. Engie stuurde in 2015 aanmaningen en vorderingen naar de vader. De zoon liet weten dat hij zou moeten worden aangesproken, en vroeg om een betalingsregeling. Maar Engie stelt zich op het punt dat het contract nooit officieel is overgenomen en dat dus de vader nog steeds aansprakelijk is voor de achterstallige betalingen. Het staat een derde vrij om voor iemand anders betalingen te doen -het is niet aan Engie om te bepalen wie betaalt, als er maar wordt betaald.

Rechter

De rechter gaat daar niet in mee. Het is juist dat er geen officiële contractovername heeft plaats gevonden, maar voor het wijzigen van een automatische incasso is medewerking van de energieleverancier nodig. Dat betekent dat er contact is geweest over de veranderde situatie tussen zoon en energieleverancier. Ook blijkt uit de koopovereenkomst tussen vader en zoon de intentie dat ook de verplichting aan Engie zou worden overgenomen door de zoon. Tot slot, stelt de rechter, blijkt nergens uit dat de zoon als derde partij voor de vader zou willen betalen.

Kortom, zegt de rechter: “De slotsom is dat (de rechtsvoorganger van) Engie heeft meegewerkt aan contractovername.” En dus moet de achterstallige betaling worden verhaald op de zoon, en niet op de vader.

Bron: Energeia

error: