Extra experts voor controle informatieplicht.

De rijksoverheid zoekt extra experts voor het controleren van de informatieplicht. Veel bedrijven en instellingen hebben een energiebesparingsplicht en verplichting om daarover te rapporteren: de informatieplicht. controle informatieplicht | Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Controle informatieplicht.

Gemeenten en omgevingsdiensten handhaven deze energiebesparings- en informatieplicht. Rijkswaterstaat roept specialisten energiebesparing op om daarbij te helpen. Led-verlichting behoort tot de populairste maatregelen die bedrijven melden uit te voeren in het kader van de informatieplicht. Dat meldde minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat afgelopen september aan de Tweede Kamer.

Nieuwe regeling

Rijkswaterstaat biedt in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een nieuwe regeling aan. Hiermee kunnen gemeenten en omgevingsdiensten versterking inroepen om de energiebesparings- en informatieplicht te laten controleren. Het ministerie van EZK draagt daarmee bij aan de klimaatdoelstelling voor energiebesparing in 2020 en ondersteunt ondernemers bij het besparen van energie.

Via de nieuwe regeling kunnen maximaal 120 specialisten energiebesparing en duurzaamheid hun diensten aanbieden. Ze moeten expertise hebben op het gebied van energiebesparing en duurzaamheid in het kader van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH).

120 specialisten

Rijkswaterstaat beoordeelt of de inschrijvers voldoen aan de minimumvoorwaarden. Dit gebeurt op volgorde van binnenkomst. Als er 120 geschikte specialisten energiebesparing zijn, sluit de inschrijvingsprocedure. Tijdens de inkoopprocedure treedt Rijkswaterstaat op als opdrachtgever. Rijkswaterstaat sluit raamovereenkomsten met (potentiële) opdrachtnemers.

De extra versterking van de uitvoering is nodig om de klimaatdoelstelling voor energiebesparing in 2020 versneld dichterbij te brengen. Ook vindt de minister van Economische Zaken en Klimaat het belangrijk om ondernemers te ondersteunen bij het bereiken van energiebesparing. Het gaat om het naleven van de energiebesparingsbepalingen in de Wet milieubeheer. Daarom biedt RWS in opdracht van de minister van EZK een ondersteuningsregeling aan om het bevoegd gezag en omgevingsdiensten extra menskracht te geven. Voor de versterking is 5 miljoen euro door de minister van EZK beschikbaar gesteld.

Bron: LED:magazine

error: