Wat zijn cookies?

Onze website gebruikt cookies om jou te onderscheiden van de andere gebruikers van onze website. Dit dient ertoe om jouw gebruiksgemak van onze site te bevorderen en onze site te verbeteren.

Een cookie is een klein bestand van letters en cijfers dat wij op jouw browser of de harde schijf van jouw computer opslaan als jij ons dat toestaat. En bevatten informatie die wordt overgedragen naar de hard drive van jouw computer.

Informatie over ons gebruik

De cookies die wij gebruiken zijn “analytische” cookies. Zij maken het ons mogelijk om het aantal bezoekers van onze site vast te stellen en hun surfgedrag in kaart te brengen. Dit maakt het ons mogelijk om de wijze waarop onze website werkt te verbeteren, bijvoorbeeld door het onze bezoekers makkelijk te maken om te vinden waarnaar zij zoeken.

Monitoren gedrag bezoeker

Onze site debespaarunie.nl maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s. Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

Gebruik

Onze site debespaarunie.nl plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.

Uitschakelen

Je kunt ervoor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doe je door gebruik te maken de mogelijkheden van jouw browser. Je vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van jouw browser.

Van derde partijen

Het is mogelijk dat derde partijen, zoals Google, op onze website adverteren of dat wij gebruik maken van een andere dienst. Daarvoor plaatsen deze derde partijen in sommige gevallen cookies. Deze cookies zijn niet door debespaarunie.nl te beïnvloeden.

error: