Coulance pensioenpremies inning.

Pensioenuitvoerders coulant voor bedrijven in financiële nood.Ondernemers die in acute problemen komen door de coronacrisis kunnen uitstel van betaling van pensioenpremies krijgen. Coulance pensioenpremies inning is de gemaakte afspraak.

Dat is afgesproken door de Stichting van de Arbeid en de koepels van pensioenuitvoerders, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars, zo is te lezen in een verklaring.

Pensioenuitvoerders komen ondernemers die door de coronacrisis in acute financiële nood komen of zijn gekomen zo veel mogelijk tegemoet als zij problemen ervaren bij het betalen van de pensioenpremies.

Voor werkgevers is de pensioenpremie een groot deel van de loonkosten. Doorgaans gaat het om 20 tot 25 procent van wat een werknemer verdient.

Vooralsnog gaat het alleen om uitstel van premiebetaling. De opbouw van pensioenrechten van werknemers gaat gewoon door.

error: