Bayer gaat schikken ivm Roundup

Een overeenkomst tussen Bayer, eigenaar van onkruidverdelgingsmiddel Roundup en tienduizenden klagers over het middel, is aanstaande. Dat zegt een door de rechtbank aangewezen bemiddelaar in een interview met persbureau Bloomberg.

Deal tussen Roundup en klagers aanstaande

Inmiddels zou het gaan om tussen de 75.000 en 85.000 mensen – en misschien nog meer – die zeggen gezondheidsklachten te hebben, nadat zij hebben gewerkt met het onkruidverdelgingsmiddel Roundup.

Het middel werd ooit op de markt gebracht door Monsanto. Dat bedrijf werd in juni 2018 overgenomen door de Duitse chemiereus Bayer.

De bemiddelaar, Ken Feinberg, zegt in het gesprek met Bloomberg dat hij “voorzichtig optimistisch is” dat binnen een maand overeenstemming kan worden bereikt tussen de partijen.

Meer dan 75.000 mensen beschuldigen Bayer ervan dat zij door het gebruik van Roundup kanker hebben gekregen. In zijn financiële verslag over het derde kwartaal van afgelopen jaar liet Bayer weten dat er toen 42.700 claims waren ingediend. Dat aantal zou ondertussen dus bijna verdubbeld zijn.

Feinberg wilde niet ingaan op wat de deal zou behelzen. Bayer heeft in Californië al drie rechtszaken verloren waarin het bedrijf 191 miljoen dollar (ongeveer 172 miljoen euro) aan schadevergoeding moest betalen.

Bayer gaat in beroep tegen verloren zaken

Daarna werd gekozen voor mediation alvorens weer rechtszaken te voeren. Zaken die al op de rol stonden, zijn uitgesteld. Bayer is wel in beroep gegaan in de zaken die het eerder verloor.

Bayer laat in een reactie aan NU.nl weten dat het bedrijf er inderdaad van uitgaat dat het aantal klagers hoger ligt dan de eerder gerapporteerde 42.700 “gezien de 100 miljoen dollar kostende tv-campagne die klagers in 2019 hebben gevoerd in combinatie met speculaties over mogelijke vergoedingen. In het verleden is bewezen dat het aantal klagers daardoor toeneemt.”

Het cijfer dat Bloomberg noemt, is volgens Bayer inclusief mensen die formeel nog niet geklaagd hebben en wellicht helemaal geen zaak hebben. “Wij gaan nog uit van een aantal dat duidelijk onder de 50.000 ligt.”

Glyfosaat

Glyfosaat
Structuurformule en molecuulmodel
 |Deal tussen Roundup en klagers aanstaande | onkruidverdelgingsmiddel Roundup
Structuurformule van glyfosaat
Algemeen
Molecuulformule
     (uitleg)
C3H8NO5P
IUPAC-naamN-(fosfonomethyl)glycine
Molmassa169,1 g/mol
SMILES
C(C(=O)O)NCP(=O)(O)O
InChI
1S/C3H8NO5P/c5-3(6)1-4-2-10(7,8) 9/h4H,1-2H2,(H,5,6)(H2,7,8,9)
CAS-nummer1071-83-6
EG-nummer213-997-4
PubChem3496
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
Deal tussen Roundup en klagers aanstaande | onkruidverdelgingsmiddel RoundupCorrosief | Milieugevaarlijk | Deal tussen Roundup en klagers aanstaande | onkruidverdelgingsmiddel Roundup

Gevaar

H-zinnenH318 – H411
EUH-zinnengeen
P-zinnenP273 – P280 – P305+P351+P338
OmgangNiet gebruiken zonder veiligheidsbril
EG-Index-nummer607-315-00-8
VN-nummer3077
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestandvast[1]
Kleurwit[1]
Dichtheid1,7 g/cm³
Kookpunt(ontleedt) 230[1] °C
Oplosbaarheid in water11,6[1] g/l
Slecht oplosbaar inwater, organische oplosmiddelen[1]
Evenwichtsconstante(n)pKa = 0.8;2.3;6.0 en 11.0[2]
Waar mogelijk zijn SI-eenheden gebruikt. Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Scheikunde

Glyfosaat (ISO-naam) is een organische fosforverbinding die als niet-selectief systemisch totaalherbicide zeer ruim toegepast wordt. Het Amerikaanse bedrijf Monsanto bracht het product in de jaren ’70 als isopropylammoniumzout op de markt onder de naam onkruidverdelgingsmiddel Roundup. Het octrooi op glyfosaat is verlopen in 2000, en verschillende producenten bieden allerlei preparaten aan op basis van glyfosaatzouten.

Glyfosaat blokkeert de syntheseroute van shikiminezuur, een stofwisselingsroute die niet bij dieren voorkomt. Deze stofwisselingsroute is in planten een belangrijke route voor de synthese van aromatische aminozurenco-enzym Q10tocoferolennaftochinonen (inclusief de vitamines uit de K-groep), alkaloïden en heterocyclische natuurstoffen.

Glyfosaat gedraagt zich als een één- dan wel tweewaardig zuur door de aanwezigheid van de fosfonzuurgroep en de carbonzuurgroep enerzijds en de basische aminegroep anderzijds. Van glyfosaat zijn talrijke zouten bekend met gelijkaardige werkzaamheid: onder andere glyfosaat-diammoniumglyfosaat-isopropylammoniumglyfosaat-monoammoniumglyfosaat-kaliumglyfosaat-sesquinatrium en glyfosaat-trimesium.

error: