Digitalisering van elektriciteitsnet loopt gevaar.

De netbeheerders van Nederland vrezen dat een gebrek aan personeel de digitalisering van het elektriciteitsnet in gevaar brengt. Dat kan op zijn beurt de omslag naar groene energie ondermijnen.

Netbeheerders zijn eigenaar van het stroomnet en de gasleidingen in Nederland. Alle kampen met personeelstekorten. Enexis Netbeheer heeft daarom zijn investeringen voor dit en komend jaar met €78 mln verlaagd.

Digitalisering van elektriciteitsnet loopt gevaar.

De eigenaar van gasleidingen en elektriciteitskabels in het noorden en het zuiden van Nederland wilde dit jaar €848 mln investeren. Dat wordt €50 mln minder. Voor volgend jaar is het totale investeringsbedrag nog niet bekend, maar nu al weet Enexis dat het €28 mln aan investeringen zal moeten uitstellen.

Alliander, dat vooral in Oost- en Noord-Nederland actief is, noemt het tekort aan technisch personeel ‘een serieuze bedreiging voor de energietransitie.’ Ook dat bedrijf vertraagt de plannen om te digitaliseren.

Stedin, actief in het zuidwesten van Nederland, vermeldde in zijn recente halfjaarbericht expliciet dat het vinden van ‘specialisten op het gebied van data en digitalisering’ een bron van zorg is.

Zonneweides

Enexis is bezig met de uitrol van slimme computers die het elektriciteitsnet gedetailleerd in kaart brengen. Het bedrijf heeft onvoldoende mensen om deze computers te installeren in de verdeelstations. ‘Een beetje schaarste op de arbeidsmarkt is niet erg, maar het vet is er nu wel uitgedrukt. We zitten op het bot’, zegt Remco Rooker, manager Infra Noord Nederland.

Bij Enexis Netbeheer werken zo’n negenhonderd monteurs en uitvoerders. Het bedrijf heeft vakscholen in Eindhoven en Hoogeveen. Tot drie jaar geleden was de doelstelling om jaarlijks op beide scholen zo’n 25 monteurs op te leiden.

Toen veerde de economie op, trok de woningbouw aan en daar kwam de energietransitie nog bij. In het noorden van Nederland werden honderden miljoenen zogeheten SDE+-subsidies toegezegd voor zonneweides. Die moeten vanwege de subsidies ook snel worden aangesloten op het elektriciteitsnet.

Storingswachtdienst

Gevolg: de behoefte aan monteurs is in een paar jaar verdubbeld. Enexis vergrootte de vakscholen, naar 120 mensen per jaar. Alleen zitten beide scholen voor 60% vol. Enexis komt op dit moment zeker veertig monteurs tekort en ook in de nabije toekomst lonkt er een gebrek aan tientallen mensen. Monteurs moeten vaker in het weekend en ’s nachts werken in de storingswachtdienst.

‘Wat minder impact heeft en minder urgent is, dat laten we liggen’, zegt Thijs Derksen van asset management – hij waakt over de infrastructuur en bezittingen van het bedrijf. ‘Een slimme computer kan een jaar wachten. Dan draait ons netwerk wel door, met dezelfde veiligheid.’

Maar hij weet ook: een oplossing is het niet. Want hoe meer data Enexis vergaart, des te efficiënter het bedrijf werkt, en dus ook goedkoper. ‘Juist met sensoren kunnen we op afstand schakelen in ons netwerk’, zegt Derksen. Digitalisering is steeds relevanter omdat het netwerk alleen maar groter wordt, en vanwege de toenemende lokaal opgewekte energie uit wind en zon ook ingewikkelder.

Serieuze bedreiging

Een van de consequenties van de schaarste aan technici is dat de veelbesproken omslag naar groene energie kan gaan vertragen. Het land zal steeds meer stroom zal gebruiken, deels geleverd door de zonneweides en windparken. Maar dan moeten er wel mensen zijn om de infrastructuur aan te leggen. Rooker: ‘Hoe krijg ik mijn werk gedaan? Dat is bij ons een continue zorg.’

Bron:FD

error: