EIA voor led-verlichting.

De EIA voor ondernemers wordt per 1 januari 2019 verlaagd van 54,5 procent naar 45 procent. Dit heeft het kabinet tijdens Prinsjesdag bekendgemaakt.

EIA (Energie Investeringsaftrek) voor led-verlichting aftrek verlaagd naar 45 procent.

Naar aanleiding van de bevindingen in de recente evaluatie van de Energie Investeringsaftrek door CE Delft wil het kabinet het aftrekpercentage van de Energie Investeringsaftrek naar beneden aanpassen. Nederlandse bedrijven vroegen afgelopen jaar nog 5.029 keer Energie Investeringsaftrek aan voor led-verlichting. Wel is het zo doordat overwegend positieve resultaten in de evaluatie voor het kabinet zijn om de EIA-regelingen voor een periode van 5 jaar te
verlengen, te weten tot 1 januari 2024. Het verlaagde belastingvoordeel blijft volgens de regering voldoende om ondernemers te prikkelen tot het treffen van energie-investeringen.

Bedrijven vroegen in 2017 5.029 keer Energie Investeringsaftrek aan voor led-verlichting

Nederlandse bedrijven hebben in 2017 5.029 keer Energie Investeringsaftrek voor led-verlichting (exclusief led-buizen) aangevraagd. Een daling van 8 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Het totaal geraamde fiscale voordeel dat aan de bedrijven is toegekend, is naar verwachting 135 euro miljoen in 2017. Het beschikbare EIA-budget in 2017 was echter 166 miljoen euro. Ondanks de stijging in het gemeld investeringsbedrag is daarmee het beschikbare budget dus niet geheel gebruikt.Onderstaande tabel toont het aantal aanvragen voor led-verlichting. Het aantal aanvragen voor led-verlichtingssystemen is gedaald met 2 procent en het aantal aanvragen voor led-buizen is ten opzichte van 2016 gedaald met 49 procent.

Omschrijving code aangevraagdAantal meldingenGemeld investeringsbedrag*
Led-verlichting, opgesplitst in:Led-verlichtingssysteem4.668140 miljoen euro
Led-buisssysteem3615 miljoen euro

* Noot: dit is het gemelde investeringsbedrag; niet het fiscale voordeel

error: