Energiebedrijf EnergieFlex raakt vergunning kwijt.

Het bedrijf achter energieleverancier EnergieFlex, bekend als hoofdsponsor van de Nijmeegse voetbalclub NEC, heeft uitstel van betaling gekregen.

Energiebedrijf EnergieFlex krijgt uitstel van betaling en raakt vergunning kwijt.

Nederlands eerste aanbieder van prepaid-energie EnergieFlex is zijn vergunning kwijtgeraakt. De rechter heeft surseance van betaling verleend en toezichthouder ACM stelt vast dat zij niet meer aan de verplichtingen uit de leveringsvergunning kan voldoen. Voetbalclub NEC is daarmee ook zijn shirtsponsor kwijt.

EnergieFlex werd in 2014 opgericht en bood aanvankelijk vooral pre-paid energie aan aan klanten met mogelijke betaalproblemen. Later onderscheidde het bedrijf zich door het aanbieden van groene stroom. Ook stak Energieflex veel geld in marketing. Zo was het bedrijf hoofdsponsor van NEC en shirtsponsor van de Bredase voetbalclub NAC. Hoeveel het energiebedrijf daar precies voor betaalde, is onduidelijk.

Discussies met toezichthouder

De afgelopen jaren kwam EnergieFlex herhaaldelijk in aanvaring met de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Zo dreigde de toezichthouder de vergunningen voor het leveren van gas en elektriciteit in te trekken, als het bedrijf haar administratieve processen niet op orde bracht.

Uit de meest recente jaarrekening blijkt dat het bedrijf Flexenergie, dat achter het merk Energieflex zit, er ook financieel niet rooskleurig voor stond. Eind 2016 had het een negatief eigen vermogen van 4,6 miljoen euro, tegen een min van 775.000 het jaar ervoor. “De vermogens- en liquiditeitspositie is door de negatieve resultaten van de afgelopen jaren (…) verder verslechterd”, aldus het verslag.

Toch dacht de directie dat ‘duurzame voortzetting van de activiteiten’ mogelijk was, ook omdat in 2018 winstgevendheid werd verwacht. “Het is niet ongebruikelijk voor startups in de energiemarkt dat in de eerste jaren verlies wordt geleden.”

Oorzaken surseance

Volgens woordvoerder Ralph Nadolski van EnergieFlex kent de surseance twee belangrijke oorzaken. “In de eerste plaats zijn de energieprijzen behoorlijk gestegen, en kunnen wij dat niet volledig doorberekenen aan onze klanten. Daarbij komt dat de concurrentie op de energiemarkt stevig is, waardoor het veel tijd kost om nieuwe klanten te werven, en bestaande klanten te behouden.”

Volgens de woordvoerder staan de discussies met de ACM los van de surseance.

Overname

Welke gevolgen de surseance voor de klanten van EnergieFlex heeft, is nog onduidelijk. “Wij waren de afgelopen tijd al bezig met het zoeken naar een partner die ons kon overnemen”, aldus Nadolski.

“Dat is nog niet gelukt, maar we spreken nog steeds met een aantal kandidaten. Onze inspanningen blijven daar, nu in samenwerking met de bewindvoerder, op gericht.”

ACM

In 2015 legde ACM Flexenergie een last onder dwangsom op wegens overtredingen van de Wet handhaving consumentenbescherming. Energieflex vermeldde de hoogte van de netbeheerkosten niet duidelijk en informeerde consumenten niet goed over de bedenktermijn. Daarnaast voldeed Energieflex met haar rekenmodule niet aan het geadverteerde ‘Aanbod op Maat’. Vorig jaar nog droeg ACM EnergieFlex op om haar administratieve organisatie en interne controle op orde te brengen. De energieleverancier moet bijvoorbeeld haar achterstanden in de facturatie wegwerken en ervoor zorgen dat er geen nieuwe achterstanden ontstaan.De komende dagen bekijkt de bewindvoerder van EnergieFlex of er een energieleverancier is die zijn klanten kan overnemen. De netbeheerders garanderen gedurende die tijd de levering van energie. Als het niet lukt om de klanten over te dragen, worden deze verdeeld over alle andere energieleveranciers.

Bron: ANP + RTL Z

error: