Energiebesparing.

‘Nederland moet extra inzetten op energiebesparing. Er zijn scherpe regels en wetten nodig.’ Dat concludeert Trouw vandaag na een rondgang langs deskundigen die allen bezorgd zijn over het stijgende energieverbruik in Nederland.

‘Overheid moet energiebesparing afdwingen met scherpe regels en wetten’
Foto: TenneT

‘Overheid moet energiebesparing afdwingen met scherpe regels en wetten’‘Het energieverbruik is zo hoog, dat alle nieuwe windmolens en zonnepanelen nog tekortschieten om het energieverbruik voldoende groen te maken’, concludeert het dagblad na de rondgang. De krant staat stil bij het CBS-bericht van gisteren dat het aandeel duurzame energie nauwelijks is gestegen (van 5,8 naar 5,9%) doordat het totale energieverbruik met 4% steeg.

Planbureau voor de Leefomgeving

Tegenover Trouw stelt Pieter Boot van het Planbureau voor de Leefomgeving dat het heel lastig gaat worden over drie jaar het in Brussel afgesproken aandeel duurzame energie (14%) te halen. Poot pleit voor energiebesparing onder dwang.
Ook Olof van der Gaag (Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie) pleit voor dwang, bijvoorbeeld via een maximering van de energieafname door bedrijven. Ook moeten volgens hem de eisen voor energielabels voor woningen omhoog.

Energieakkoord

Ed Nijpels, de bewaker van het Energieakkoord, denkt dat 16% duurzame energie in 2023 nog steeds haalbaar is door de nieuwe windparken op zee, maar ook hij vindt dat het allemaal wel erg moeizaam gaat.
Onderzoeker Kees van der Leun van Ecofys concludeert ook dat de verduurzaming veel sneller moet, maar hij relativeert de invloed van het stijgende energieverbruik: ‘(…) “Als het landelijke energiegebruik gelijk was gebleven, lag het aandeel duurzame energie net boven de 6 procent.” Dat is gezien de grote ambities alsnog te weinig , zegt Van der Leun. “De verduurzaming moet op alle fronten sneller.” (…)’

Bronnen:
Trouw, 
FluxEnergie,
Grafiek: Trouw (gegevens CBS)

error: