Energietarieven 2018

Wekelijkse update van de indicatie energietarieven 2018 (laatste bijwerking 17-03-2018).

Indicatie energietarieven 2018 week 11 (geldig tot 12 maart 2018 17.00u).

Energiebeurs APX

De leverancier koopt elektriciteit in op de beurs. Dit kan met lange termijn contracten op de energiebeurs (van bijvoorbeeld een jaar) of op de handelsbeurs per dag. De prijzen wijzigen ieder uur. De handelsbeurs per dag (APX) is gemiddeld gezien goedkoper dan de lange termijn beurs (ENDEX). Dit weten de leveranciers ook en daarom wordt meer dan 60% van de elektriciteit verhandeld op de handelsbeurs (APX).

APX Power NL

Deze energiebeurs APX Power NL opereert sinds de oprichting in 1999 als een onafhankelijk elektronisch handelsplatform. Kernactiviteit is de spotmarkt voor elektriciteit. Distributeurs, producenten, handelaren en industriële eindgebruikers kunnen er voor de dag van morgen elektriciteit kopen en verkopen. Handel in elektriciteit vindt een dag voor levering plaats. Marktpartijen leggen hun orders volledig geautomatiseerd in, waarna vraag en aanbod worden geanalyseerd en marktprijzen tot stand komen voor de volgende dag, per uur gedifferentieerd. Op de APX website kunt u de dagelijkse prijzen en handelsvolumes inzien. APX publiceert dagelijks prijsindices die worden gebruikt als referentieprijs in de markt.

Ter indicatie vermelden wij hierboven de prijsontwikkelingen op de energiemarkt.

Ja, ik wil ook lagere energiekosten.

Prijsontwikkeling energietarieven 2018

MarktAnalyse maart 2018

Vorige week steeg de spotprijs voor gas tot recordhoogte. Dit kwam met name door de extreme kou en problemen aan de aanbodzijde. Deze week is de rust op de gasmarkt wedergekeerd. Verder zonnig nieuws over duurzaamheid. Weten wat precies? Bekijk de MarktAnalyse video

12 Maart t/m 18 Maart 2018: Week 11

Dreigende kou jaagt prijzen weer omhoog.

Vanaf begin deze week lopen de spotprijzen voor gas en elektriciteit weer sterk op. Dit komt door de voorspelde kou. De gasvoorraden in Europa zijn door de extreem lage temperaturen in februari snel leeg getrokken. Hierdoor zijn er weinig reserves en wordt de komende tijd de hoofdprijs gevraagd voor gas. Het risico bestaat dat de prijzen voor gas de komende maand hoog zullen blijven.

Het Verenigd Koninkrijk heeft het meest te lijden onder de hoge gasprijzen. Het land is namelijk sterk afhankelijk van de import van LNG en er zijn te weinig scheepladingen aangekomen de laatste maanden. Dat, in combinatie met de lage gasreserves en de hoge vraag, kan zorgen voor onvoldoende beschikbaar gas in het Verenigd Koninkrijk. De spotprijzen voor elektriciteit volgen voor een groot deel de stijgende trend van de gasprijs.

Waar dat bij de vorige ‘koude golf’ niet het geval was, wordt de kou nu wél gevoeld op de termijnmarkt: ook hier stijgen de prijzen voor zowel gas als elektriciteit. En hoe groter het beroep op de gas- en kolenvoorraden nu, des te meer deze voorraad in de warmere maanden weer moeten worden bijgevuld. Hierdoor is de kans groot dat de grondstofprijzen de komende maanden aan de hoge kant blijven.

Ook de prijzen voor emissierechten stijgen en geven een verdere opwaartse druk op de elektriciteitsprijzen. De naderende hervormingen van het emissiehandelssysteem zorgen voor speculatie over verdere prijsstijgingen van de rechten. Daarnaast moet de verplichte aanschaf van emissierechten voor de CO2-uitstoot van 2017, uiterlijk in april worden gedaan. Hierdoor is de vraag op dit moment erg hoog.

Welke factoren bepalen de energietarieven 2018?

Alle energietarieven 2018 zijn van verschillende factoren afhankelijk, zowel elektriciteit en gas;

Vraag of aanbod

Doordat elektriciteit nog niet efficiënt kan worden opgeslagen is hierdoor de elektriciteitsprijs sterk afhankelijk van vraag en aanbod. Dat betekent dat vraag en aanbod altijd in balans moeten zijn en de prijs van elektriciteit direct afhankelijk is van de vraag naar en het aanbod van elektriciteit. Veranderingen in het aanbod, bijvoorbeeld onderhoud aan een energiecentrale, kunnen daarom van directe invloed zijn op de marktprijs. Ook de toename van duurzaam opgewekte energie is dikwijls van invloed op de elektriciteitsprijs.

Het weer

Ook het weer beïnvloedt in sterke mate vraag én aanbod. Bij koud weer is de vraag naar energie groter, maar ook bij heel warm weer neemt de vraag naar energie voor koeling toe. In beide gevallen kan de prijs stijgen. Bij harde wind of veel zon kan de prijs dalen, omdat het aanbod van elektriciteit dan toeneemt. En in extreme gevallen kunnen er op zo’n dag met veel zon en wind zelfs negatieve dagprijzen voorkomen.

De prijs van CO2

De CO2-uitstoot per brandstofsoort wordt steeds belangrijker voor de prijs van elektriciteit, want een deel van de prijs die u betaalt voor uw energie heeft te maken met CO2-uitstoot. Niet alle vormen van elektriciteitsproductie zijn even gevoelig voor prijsschommelingen van de prijs van CO2. Zo stoten gascentrales minder COuit dan kolencentrales. Voor energie uit kerncentrales is de prijs van CO2 helemaal niet van toepassing.

Vast en variabel deel

De prijs van elektriciteit bestaat uit een vast deel en een variabel deel. Het vaste deel is het grootst: tweederde van de kosten op uw factuur zijn energiebelastingen. Het variabele deel is het interessantst, omdat dit de fluctuaties in de prijs bepaalt. En daar hebt u weer invloed op. Dit deel van de elektriciteitsprijs bestaat uit de volgende drie componenten:

Marktprijs

In Nederland komt de marktprijs Energietarieven 2018 tot stand op verschillende markten. OTC, APX en ICE Endex zijn de bekendste dag- en termijnmarkten. Vraag en aanbod bepalen de prijs van elektriciteit.

Profielkosten

Afhankelijk van uw verbruiksprofiel berekent uw energieleverancier een profielopslag. Deze is hoger als u voornamelijk in de piekuren energie gebruikt en lager als uw verbruik voornamelijk in de daluren plaatsvindt.

Onbalans

Energieleveranciers kopen elektriciteit in op basis van het verwachte verbruik van al hun klanten bij elkaar. Maar hoe nauwkeurig die schatting ook is, vaak komt hij niet overeen met het werkelijke totaalverbruik. Door zogenoemde onbalanskosten in rekening te brengen, stimuleert TenneT (beheerder van het landelijke hoogspanningsnet) gebruikers om het verwachte verbruik zo goed mogelijk in te schatten. Onbalanskosten zijn variabel en gemiddeld hoger dan de reguliere elektriciteitsprijzen. Afnemers kunnen ervoor kiezen om het risico van onbalanskosten af te kopen. Een groot deel van de bedrijven doet dat. Op de factuur komt dit terug als ‘kosten voor het dragen van het onbalansrisico’.

Energieprijzen

Vraag en aanbod is één van de bepalende factoren voor de hoogte van de energietarieven. Een verandering van de energietarieven is voor een groot deel afhankelijk van de vraag en de beschikbaarheid van energie. Het is nooit met zekerheid te zeggen hoe de energieprijzen zich in de toekomst gaan ontwikkelen.

Bespaar honderden euro’s per jaar! 

Ja, ik wil ook lagere energiekosten.

U kunt natuurlijk afwachten wat de energietarieven gaan doen, maar u kunt ook nu actie ondernemen! Vergeet niet, “slapers” betalen heel vaak veel meer!  Dit gaat zeker op met energie. De tendens van de laatste jaren is een neerwaartse spiraal qua energieprijs.

Waarom teveel betalen?

Laat DBU geheel vrijblijvend, 100% gratis uw situatie onderzoeken. Ontvang een persoonlijk voorstel, en u beslist na het lezen van uw voorstel of u wel of geen gebruik van het aanbod wenst te maken. U zit dus nergens aan vast en kunt vele honderden tot duizenden euro’s besparen.

Energietarieven 2018

Voor het laatst bijgewerkt op: 17-03-2018.