Energietarieven; Ontwikkelingen week 47-2019.

Termijnprijzen zetten dalende trend voort. Onduidelijkheid omtrent de uitfasering van Duitse kolencentrales zorgt voor prijsdalingen. Energietarieven; Ontwikkelingen in week 47.

Ook afgelopen week zijn de termijnprijzen voor zowel elektriciteit als gas verder gedaald. De elektriciteitsprijzen daalden. Milde weersvoorspellingen en onzekerheid rondom de Duitse plannen om de kolenvloot uit te faseren zijn hier oorzaak van. Ook de gasprijs voor 2020 doorbrak afgelopen woensdag de grens van 16 €/MWh en is sindsdien rond dat niveau blijven hangen.

Energietarieven; Ontwikkelingen in week 47

Er is nog geen besluit genomen of de Duitse overheid ook emissierechten uit de markt moet halen bij het uitfaseren van de kolencentrales. Het versneld uitfaseren van kolencentrales zal voor een stuk minder CO2-uitstoot zorgen. Indien er vervolgens nog evenveel emissierechten in de markt worden gebracht, kunnen de prijzen dalen als gevolg van een té groot aanbod. Nu hier nog geen duidelijkheid over is, dalen de CO2-prijzen en daarmee ook de elektriciteitsprijzen.

Op de spotmarkt blijven de gasprijzen met 15 €/MWh stabiel en zien we een stijging in de elektriciteitsprijzen. Dit komt onder andere door Franse kerncentrales die ongepland stilliggen voor onderhoud. In Frankrijk, waar een groot deel van de verwarming elektrisch is geregeld, neemt de vraag naar elektriciteit toe. Dit heeft een prijsopdrijvend effect, wat doorwerkt in de Nederlandse spotprijzen.

error: