Uitblijvende winter duwt marktprijzen verder omlaag.

De dalende trend in de energieprijzen zet zich voort. Dit is het gevolg van het milde weer voor de tijd van het jaar.

Uitblijvende winter duwt marktprijzen verder omlaag. | NieuweStroom is de goedkoopste

NieuweStroom is verreweg de goedkoopste leverancier, gisteren dinsdag 14 januari 2020 was de laagste uurprijs voor stroom op de dag € 0,82 en de hoogste € 3,8 (inkoop zonder opslag). Voor gas 11,3 (inkoop zonder opslag).

De weersvooruitzichten laten zien dat de temperaturen de komende weken bovengemiddeld hoog blijven. De vraag naar elektriciteit en gas is daarmee laag. Dit resulteert in dalende energieprijzen op de termijnmarkt.

Het milde weer zorgt er, via de CO2-prijzen, zelfs voor dat de lage termijnprijzen doortrekken naar komende jaren. Er hoeft momenteel minder elektriciteit opgewerkt te worden en er wordt minder gas gestookt door de relatief hoge temperaturen. De CO2-emissies vallen hierdoor lager uit, waardoor ook de vraag naar emissierechten lager is dan in een gemiddelde winter. Dit zorgt voor een dalend effect op de CO2-prijzen. De lagere CO2-prijs werkt vrijwel even zwaar door in de termijnprijzen voor de korte termijn, als in de termijnprijzen verder vooruit.

De afnemende spanning in het Midden-Oosten draagt ook bij aan de prijsdaling op de termijnmarkten. De angst dat het conflict tussen de VS en Iran verder escaleert neemt af. De verwachting is hierdoor dat de olieproductie in de regio op peil blijft. 

De spotprijzen blijven onverstoord aan de lage kant.

error: