Uitbraak coronavirus doet prijzen verder dalen.

De dalende prijstrend op de energiemarkt werd ook afgelopen week doorgezet. De uitbraak van de coronavirussen en de milde winter spelen hierbij een grote rol.

Coronavirussen zijn een groep van virussen met positief enkelstrengig RNA als genetisch materiaal. Ze danken hun naam aan de krans (in het Latijn corona) rond de virusdeeltjes (virions). In de taxonomie vormen de echte coronavirussen de Orthocoronavirinae, tot en met 2018 de Coronavirinae genoemd. Dit is een onderfamilie van de Coronaviridae in de orde der Nidovirales. Vroeger werd de naam coronavirussen ook wel gebruikt voor alle Coronaviridae.

Menselijke coronavirussen

Het belang van coronavirussen als ziekteverwekker bij de mens is moeilijk te evalueren, omdat ze moeilijk te kweken zijn in een laboratorium. Het coronavirus is, naast het rhinovirus, de veroorzaker van een groot percentage van gevallen van gewone verkoudheid bij volwassenen, met name in de winter en vroeg in de lente.

Uitbraak coronavirus doet prijzen verder dalen.

De uitbraak van het coronavirus speelt een grote rol op de energiemarkt. Het gevolg hiervan is dat de dalende prijstrend zich afgelopen week heeft doorgezet. Met name de termijnprijzen voor de periodes binnen 2020 en het jaarblok 2021 namen sterk af.

Het afsluiten van steden en sluiten van grenzen zorgt voor minder economische activiteit. Dit uit zich in een afname van vraag naar olie. Er zijn inmiddels maatregelen genomen om mogelijke consequenties van het virus op de economische activiteit te beperken. 

Het wordt door deze milde winter duidelijk dat er ook dit jaar meer dan genoeg gas beschikbaar is. Hierdoor dalen de gasprijzen en volgen de elektriciteitsprijzen dit voorbeeld. Ook de kolen- en CO2-prijzen nemen af doordat de vraag lager dan gemiddeld is. Dit is te wijten aan het uitblijven van de winter.

De spotprijzen blijven nog altijd aan de lage kant. De gasprijzen bewegen zich rond de 10 €/MWh. Dit prijsniveau was tijdens grote delen van afgelopen zomer de norm.

 

error: