Energietarieven week 9 - 2020.

Coronavirus heeft effect op energiemarkt.

Energietarieven week 9 – 2020. Coronavirus heeft effect op energiemarkt. Met name de verrassend snelle verspreiding van het virus over de wereld, heeft een groot aandeel in de daling van de prijzen.

Energietarieven week 09-2020. Coronavirus heeft effect op energiemarkt.Na een periode van stijgingen zijn de termijnprijzen de afgelopen week weer gedaald. De prijzen voor jaarblokken lijken te sterk te zijn opgelopen, als reactie hierop is met name de prijs van gas weer sterk gedaald.

Vorige week leken de grootste zorgen over het virus te verdwijnen. Maar door de snelle verspreiding van het corona-virus afgelopen week, zijn de zorgen over de impact hiervan op de globale economie versterkt. De prijzen voor olie en kolen zijn daardoor gezakt en had als effect dat ook de prijzen voor CO2, elektriciteit en gas meedaalden.

De spotprijzen blijven aan de zeer lage kant. Dit komt met name door de enorme gasvoorraden en het milde weer voor de tijd van het jaar.

error: