Energietarieven week 10-2020.

Energieprijzen dalen verder.

Energietarieven week 10-2020. Dalende termijnprijzen op de energiemarkt. Dit is het gevolg van de toenemende zorgen over het coronavirus en heeft effect op zowel de prijzen van gas als elektriciteit.

Energietarieven week 10-2020. | Energieprijzen dalen verder.

Het virus heeft zich snel verder over de wereld verspreid. Het effect hiervan is dat op steeds meer plaatsen bedrijven tijdelijk worden gesloten en er minder wordt gereisd. Hierdoor is de vraag naar olie gedaald en daarmee zijn ook de olieprijzen sterk omlaag gegaan. Als gevolg van de lagere olieprijs zijn ook de prijzen voor gas en elektriciteit verder gedaald. De termijnprijzen voor gas en elektriciteit voor 1 jaar vooruit zijn nog maar net iets hoger dan het laagste punt van het jaar. Dat was begin februari.

Afgelopen dinsdag liepen de prijzen kort weer iets op. Dat was een reactie op de aankondiging dat overheden en centrale banken bereid zouden zijn in te grijpen, wanneer de dreiging zou ontstaan dat de economische groei sterk zou worden aangetast door de gevolgen van het coronavirus.

De spotprijzen blijven onverminderd laag. De spotprijs voor gas beweegt rond de 9 €/MWh. De lage gasprijzen en de grote hoeveelheid wind hebben tot een gemiddelde elektriciteitsprijs van onder de 30 €/MWh geleid. Dit prijsniveau zagen we voor het laatst in 2016.

error: