Energietarieven week 12 - 2020.

Coronavirus laat energieprijzen nog verder dalen.

Energietarieven week 12 – 2020. Coronavirus laat energieprijzen nog verder dalen. Energiemarkt diep in het rood door corona-maatregelen. De energieprijzen gaan momenteel sterk omlaag. Omdat de maatregelen om het coronavirus in te dammen steeds verder gaan. Dit zorgt voor een flinke daling van de elektriciteits- en gasprijzen.

Coronavirus doet energieprijzen verder dalen

Afgelopen weken zagen we dat de elektriciteitsprijzen op de termijnmarkt iets achterbleven op de gasprijzen. Dit is deze week veranderd, waarbij ook de elektriciteitsprijzen enorm omlaag zijn gegaan. De belangrijkste oorzaak hiervan zijn de sterk gedaalde CO2-prijzen. Door aanhoudende koopinteresse bleven deze tot afgelopen week aan de hoge kant. Omdat de prijs niet houdbaar bleek vanwege verdergaande maatregelen omtrent het coronavirus en de ongunstige economische vooruitzichten. Daardoor hebben marktspelers als reactie hierop grote aantallen emissierechten verkocht. Hierdoor zijn de prijzen sinds vorige week gedaald van 24 € naar rond de 18 €/ton CO2-uitstoot.

De olieprijs is vooralsnog stabiel met een prijs van ongeveer 30 $/vat. De verwachting is dat dit een beweeglijke tijd tegemoet gaat. De oorzaken hiervan zijn de getroffen corona-maatregelen die de olievraag verminderen. Vanwege deze uitbreidende maatregelen zullen de prijzen verder omlaag kunnen gaan. Tegelijkertijd kunnen aangekondigde stimuleringsmaatregelen vanuit de overheid en banken de prijzen echter tijdelijk laten stijgen. Ook zal witte rook in het conflict tussen Saudi-Arabië en Rusland ervoor kunnen zorgen dat de olieprijzen weer zullen oplopen.

De energieprijzen op de spotmarkt blijven laag. Voor gas liep dit tijdelijk iets op naar een gemiddelde prijs van 8 €/MWh. Dit komt mede door de lagere vraag als gevolg van de corona-maatregelen. Ook de elektriciteitsprijzen blijven om dezelfde redenen laag. Hierbij komt de komende maanden in steeds grotere hoeveelheden duurzame opwek via zon. Dit zorgt ervoor dat de prijzen verder dalen.

error: