Energietarieven week 13-2020.

Energiemarkt in de ban van coronavirus.

Energietarieven week 13- 2020. Het coronavirus zet de toon. Het virus zorgt ervoor dat veel landsgrenzen worden gesloten en er minder economische activiteit plaatsvindt. Afgelopen week zagen we dat de termijnprijzen daardoor voor zowel elektriciteit als gas hard omlaag zijn gegaan.

Energietarieven week 13-2020. Energiemarkt in de ban van coronavirus

De elektriciteitsprijzen op de termijnmarkt daalden procentueel gezien harder dan de gasprijs. De oorzaak hiervan is de CO2-prijs die afgelopen week is gekelderd. Deze prijs is sinds 10 maart gedaald van ruim €24 naar onder de €15: een daling van zo’n 40%.

De CO2-prijzen zijn net als de olieprijzen gevoelig voor economische omstandigheden. Om het coronavirus in te dammen, worden talloze maatregelen doorgevoerd die de economische activiteit doen verminderen. Met dit vooruitzicht vindt er ook minder CO2-uitstoot plaats en ligt de vraag naar emissierechten een stuk lager. De CO2-prijs heeft een directe invloed op de elektriciteitsprijzen en een meer indirecte invloed op de gasprijzen. Voor de olieprijs is dit andersom.

De termijnprijzen maakten dinsdag weer een stijging. Dit is in lijn met verwachte Amerikaanse…………

error: