Energietarieven week 14-2020.

Licht herstel van energieprijzen tijdens coronacrisis.

Energietarieven week 14-2020. Op de termijnmarkt zien we na weken weer een lichte stijging in de energieprijzen. Dit is nog niet het geval op de spotmarkt. Hier zijn de prijzen uitzonderlijk laag. De oorzaken hiervan zijn veel zonuren en een lage vraag naar elektriciteit door de genomen coronamaatregelen.

Licht herstel van energieprijzen tijdens coronacrisis

Wekenlang zagen we de elektriciteits- en gasprijzen op de termijnmarkt dalen. Deze week zien we dit veranderen door een lichte stijging. De belangrijkste oorzaak hiervan is herstel op de CO2-markt.

Begin vorige week was de CO2-prijs nog iets meer dan €15 per ton CO2-uitstoot. Dit lage prijsniveau heeft nieuwe kopers aangetrokken en zorgt ervoor dat de prijzen stijgen. Inmiddels is de CO2-prijs gestegen tot ongeveer €18. Daarnaast nadert een deadline voor bedrijven, waaronder de sector zware industrie, die verplicht deelnemen aan het Europese Emissiehandelssysteem. Hiermee moeten zij voldoen aan de verplichtingen voor het jaar 2019. Dit draagt ook bij aan de hogere vraag naar CO2. Door de stijgingen op de CO2-markt zijn zowel de gasprijzen, maar vooral de elektriciteitsprijzen op de termijnmarkt opgelopen.

Op de oliemarkt zien we dat de prijs verder is ge………………

error: