Energietarieven week 19-2020.

Het optimisme op de energiemarkt lijkt door de versoepeling van de coronamaatregelen weer iets terug te keren.

Energietarieven week 19-2020. Energievraag stijgt door versoepeling coronamaatregelen. Tegelijkertijd zien we de energieprijzen op de termijnmarkt weer licht dalen. Dit komt o.a. door lagere CO2-prijzen.

Het optimisme op de energiemarkt lijkt door de versoepeling van de coronamaatregelen weer iets terug te keren.

Op de termijnmarkt is een lichte daling te zien in de energieprijzen. Een daling in CO2-prijzen is hier o.a. de oorzaak van. De deadline voor het voldoen aan de emissieverplichtingen verliep eind april. Dit gold voor de deelnemende bedrijven binnen het Europese Emissiehandelssysteem (ETS). Hierdoor is er minder koopinteresse. Waardoor de prijzen iets zijn gedaald. Verder is er een herstel in de energievraag zichtbaar. Desondanks is de verwachting dat………………………………………

error: