Energietarieven; week 48-2019

Prijzen onder invloed van aanvoerbeperkingen vanuit Noorwegen.

 Prijsstijgingen zijn het gevolg van aanvoerbeperkingen vanuit Noorwegen en kouder weer.

Er lijkt voorlopig een eind te zijn gekomen aan de dalende trend van termijnprijzen. We zien namelijk dat de termijnprijzen voor gas en elektriciteit afgelopen week juist zijn gestegen. De oorzaak voor de stijging in gasprijzen komt door aanvoerbeperkingen vanuit Noorwegen. Daarnaast is de verwachting dat we december zullen starten met kouder weer. Dit heeft ervoor gezorgd dat de prijzen de weg omhoog hebben gevonden. Dit koudere weer lijkt vooralsnog van tijdelijke aard.

Prijzen onder invloed van aanvoerbeperkingen vanuit Noorwegen.

Afgelopen week zagen we tevens een correctie op de CO2 prijzen. Het uitfaseren van Duitse kolencentrales kan betekenen dat de bijbehorende CO2-rechten ook uit de markt worden gehaald. Het voorlopige resultaat hiervan is dat de prijzen voor CO2-rechten twee weken geleden daalden. Vooralsnog is hier geen duidelijkheid over en blijven de prijzen fluctueren. Daarom zagen we afgelopen week een stijging in CO2-prijzen, maar ook in elektriciteitsprijzen.
Op de spotmarkt zien we de gas- en elektriciteitsprijzen ook stijgen. De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn ook te wijten aan het koudere weer en aanvoerbeperkingen vanuit Noorwegen.

error: