Energietarieven; week 50-2019

Grote LNG toevoer drukt gasprijs omlaag.

Zowel op de termijn- als spotmarkt hebben we te maken met een dalende trend. De lage prijzen zijn o.a. het gevolg van het milde weer en een grote toevoer van LNG.

Grote LNG toevoer drukt gasprijs omlaag.

Het milde weer zorgt ervoor dat de termijn prijzen voor gas en elektriciteit blijven dalen. Ondanks dat de OPEC afgelopen vrijdag bekend maakte dat zij dagelijks 500.000 olievaten gaan schrappen.

Lage gasprijzen zijn het gevolg van de aanhoudende toevoer van LNG. Door deze toevoer worden de gasvoorraden nog maar weinig gebruikt. In Europa zijn de voorraden op dit moment voor 92% gevuld. Vorig jaar stond dit percentage op 79%. Dat betekent dat we dit jaar met meer reserves de winter ingaan.

De dalende trend zet zich voort op de spotmarkt. De elektriciteitsprijzen op de spotmarkt waren zelfs even negatief. De verwachting is dat dit niveau voorlopig zo blijft met het aanhoudende milde en natte weer met veel wind. De spotprijzen kunnen nóg verder zakken als er in Frankrijk weer enkele kerncentrales opgestart worden na onderhoud.

Ter informatie: wilt u nog een termijnpositie voor 2020 vastleggen? De laatste mogelijkheid om voor cal-20, Q1-20 en jan-20 elektriciteit in te kopen is 16 december. Voor gas staat de deadline op 20 december.

error: