Energietarieven

Wekelijkse update van de indicatie energietarieven (laatste bijwerking 19-01-2018).

Indicatie energietarieven week 03 (geldig tot 15 januari 2018 17.00u).

De energiebeurs APX

De leverancier koopt elektriciteit in op de beurs. De prijzen wijzigen ieder uur. Dit kan met lange termijn contracten op de energiebeurs (van bijvoorbeeld een jaar) of op de handelsbeurs per dag. De handelsbeurs per dag (APX) is gemiddeld gezien goedkoper dan de lange termijn beurs (ENDEX). Dit weten de leveranciers ook en daarom wordt meer dan 60% van de elektriciteit verhandeld op de handelsbeurs (APX).

APX Power NL

Deze energiebeurs APX Power NL opereert sinds de oprichting in 1999 als een onafhankelijk elektronisch handelsplatform. Kernactiviteit is de spotmarkt voor elektriciteit. Distributeurs, producenten, handelaren en industriële eindgebruikers kunnen er voor de dag van morgen elektriciteit kopen en verkopen.  Handel in elektriciteit vindt een dag voor levering plaats. Marktpartijen leggen hun orders volledig geautomatiseerd in, waarna vraag en aanbod worden geanalyseerd en marktprijzen tot stand komen voor de volgende dag, per uur gedifferentieerd.

Op de APX website kunt u de dagelijkse prijzen en handelsvolumes inzien. APX publiceert dagelijks prijsindices die worden gebruikt als referentieprijs in de markt.

Ter indicatie vermelden wij van achtereenvolgende dagen de prijsontwikkelingen op de energiemarkt.

Ja, ik wil ook lagere energiekosten.

Prijsontwikkeling energietarieven

Prijsontwikkeling energietarieven, marktprijzen

MarktAnalyse december 2017

Afgelopen maand kwamen de OPEC-landen bijeen om te praten over verlenging van de olieproductiebeperking. Benieuwd naar alle ins en outs van het OPEC-akkoord? En wilt u meer weten over de gevolgen van de stukgelopen kabinetsformatie in Duitsland? Met het nieuwe akkoord van de OPEC zijn de olieproductiebeperkingen verlengd tot eind 2018. Bekijk de MarktAnalyse video van deze maand,

MarktAnalyse januari 2018

Door de aanhoudende protesten in Iran stijgen de olieprijzen. Daarnaast stegen de gasprijzen vorige maand plotseling door een explosie in een gas hub. Wilt u weten wat er nog meer gebeurde afgelopen maand? Bekijk de MarktAnalyse video van deze maand:

Olieprijs steeg door problemen met pijpleidingen en onrust in Iran.

15 Januari t/m 21 Januari 2018: Week 03

Het Duitse principeakkoord tussen partijen SPD en CDU laat zien dat ze zich hebben neergelegd bij het niet halen van de nationale klimaatdoelen voor 2020. Benieuwd wat voor gevolgen dit heeft?

Duitsland richt pijlen op klimaatdoelen 2030.

Afgelopen week werd bekend gemaakt dat er tot maart geen nieuws komt over productiebeperkingen voor het Groninger gasveld. Kort na de aardbeving anticipeerde de markt op eventuele snelle aankondigingen over productiebeperkende maatregelen, maar deze bleven uit. Hierdoor namen de gasprijzen, die direct na de beving sterk stegen, weer af.

Het Duitse principeakkoord tussen partijen SPD en CDU laat zien dat ze zich hebben neergelegd bij het niet halen van de nationale klimaatdoelen voor 2020. Het vormen van een concreet plan voor het sluiten van verouderde kolencentrales, dat eerder een belangrijk agendapunt was, wordt nu op de lange baan geschoven. Een ambitieus kolen exit-plan zou hand in hand gaan met een prijsstijging van elektriciteit op de termijnmarkt, maar dat blijft nu voorlopig uit. Duitsland richt alle pijlen op het halen van de klimaatdoelen van 2030, waarin een daling van CO2-uitstoot van 55% centraal staat.

Deze week blijft het naar verwachting hard waaien. Dit zorgt voor veel duurzame opwek en daarmee blijvend lage elektriciteitsprijzen. Het koude weer zorgde afgelopen week voor licht stijgende gasprijzen op de spotmarkt. Naar verwachting blijven extreem lage temperaturen de komende tijd uit. En omdat de gasvoorraden momenteel beter gevuld zijn dan vorig jaar, is de kans op hoge spotprijzen klein.

 

Welke factoren bepalen de energietarieven?

Energietarieven zijn van verschillende factoren afhankelijk, zowel elektriciteit en gas;

Veranderingen in vraag of aanbod

Elektriciteit kan nog niet efficiënt worden opgeslagen. Hierdoor is de elektriciteitsprijs sterk afhankelijk van vraag en aanbod. Dat betekent dat vraag en aanbod altijd in balans moeten zijn en de prijs van elektriciteit direct afhankelijk is van de vraag naar en het aanbod van elektriciteit. Veranderingen in het aanbod, bijvoorbeeld onderhoud aan een energiecentrale, kunnen daarom van directe invloed zijn op de marktprijs. Ook de toename van duurzaam opgewekte energie is dikwijls van invloed op de elektriciteitsprijs.

Het weer

Het weer beïnvloedt in sterke mate vraag én aanbod. Bij koud weer is de vraag naar energie groter, maar ook bij heel warm weer neemt de vraag naar energie voor koeling toe. In beide gevallen kan de prijs stijgen. Bij harde wind of veel zon kan de prijs dalen, omdat het aanbod van elektriciteit dan toeneemt. En in extreme gevallen kunnen er op zo’n dag met veel zon en wind zelfs negatieve dagprijzen voorkomen.

De prijs van CO2

De CO2-uitstoot per brandstofsoort wordt steeds belangrijker voor de prijs van elektriciteit, want een deel van de prijs die u betaalt voor uw energie heeft te maken met CO2-uitstoot. Niet alle vormen van elektriciteitsproductie zijn even gevoelig voor prijsschommelingen van de prijs van CO2. Zo stoten gascentrales minder COuit dan kolencentrales. Voor energie uit kerncentrales is de prijs van CO2 helemaal niet van toepassing.

Vast en variabel deel

De prijs van elektriciteit bestaat uit een vast deel en een variabel deel. Het vaste deel is het grootst: tweederde van de kosten op uw factuur zijn energiebelastingen. Het variabele deel is het interessantst, omdat dit de fluctuaties in de prijs bepaalt. En daar hebt u weer invloed op. Dit deel van de elektriciteitsprijs bestaat uit de volgende drie componenten:

Marktprijs

Vraag en aanbod bepalen de prijs van elektriciteit. In Nederland komt de marktprijs tot stand op verschillende markten. OTC, APX en ICE Endex zijn de bekendste dag- en termijnmarkten.

Profielkosten

Afhankelijk van uw verbruiksprofiel berekent uw energieleverancier een profielopslag. Deze is hoger als u voornamelijk in de piekuren energie gebruikt en lager als uw verbruik voornamelijk in de daluren plaatsvindt.

Onbalans- en servicekosten

Energieleveranciers kopen elektriciteit in op basis van het verwachte verbruik van al hun klanten bij elkaar. Maar hoe nauwkeurig die schatting ook is, vaak komt hij niet overeen met het werkelijke totaalverbruik.

Door zogenoemde onbalanskosten in rekening te brengen, stimuleert TenneT (beheerder van het landelijke hoogspanningsnet) gebruikers om het verwachte verbruik zo goed mogelijk in te schatten. Onbalanskosten zijn variabel en gemiddeld hoger dan de reguliere elektriciteitsprijzen.

Afnemers kunnen ervoor kiezen om het risico van onbalanskosten af te kopen. Een groot deel van de bedrijven doet dat. Op de factuur komt dit terug als ‘kosten voor het dragen van het onbalansrisico’.

Vraag en aanbod is één van de bepalende factoren voor de hoogte van de energietarieven. Een verandering van de energietarieven is voor een groot deel afhankelijk van de vraag en de beschikbaarheid van energie. Het is nooit met zekerheid te zeggen hoe de energieprijzen zich in de toekomst gaan ontwikkelen.

Bespaar honderden euro’s per jaar!

Ja, ik wil ook lagere energiekosten.

U kunt natuurlijk afwachten wat de energietarieven gaan doen, maar u kunt ook nu actie ondernemen! Vergeet niet, “slapers” betalen heel vaak veel meer!  Dit gaat zeker op met energie. De tendens van de laatste jaren is een neerwaartse spiraal qua energieprijs.

Waarom teveel betalen?

 Laat DBU geheel vrijblijvend, 100% gratis uw situatie onderzoeken. Ontvang een persoonlijk voorstel, en u beslist na het lezen van uw voorstel of u wel of geen gebruik van het aanbod wenst te maken. U zit dus nergens aan vast en kunt vele honderden tot duizenden euro’s besparen.

Voor het laatst bijgewerkt op: 19-01-2018.