Netbeheerders kunnen energietransitie straks niet opbrengen.

Netbeheerders voorzien dat ze hun aandeel in de energietransitie na 2030 niet kunnen betalen. De tarieven van de drie grote eigenaren van de gasleidingen en stroomkabels in Nederland worden bepaald door toezichthouder ACM; de netbeheerders vrezen dat er daardoor te weinig geld binnenkomt om de investeringen te kunnen dragen die nodig zijn voor een klimaatneutrale energievoorziening. Dat zeggen de financieel directeuren van Enexis, Alliander en Stedin.

Netbeheerders kunnen energietransitie straks niet opbrengen

Extra kabels de grond in

Enexis, Alliander en Stedin investeren jaarlijks honderden miljoenen euro’s om de honderdduizenden kilometers aan gasleidingen en stroomkabels te onderhouden en te vergroten. Nu worden die investeringen nog betaald met het geld dat binnenkomt, volgens het principe ‘de kost gaat voor de baat’: de netbeheerders betalen voor de aanleg van een netwerk en verdienen via de tarieven en een beetje opslag in een aantal jaren hun investeringen terug.

De verwachting is dat het stroomgebruik de komende decennia enorm zal toenemen, als Nederland in 2050 klimaatneutraal wil zijn. Daartoe zullen de netwerken verzwaard moeten worden. In de praktijk betekent dit dat er meer kabels de grond in moeten. Dat vergt extra investeringen van miljarden euro’s, waardoor het model van voorfinanciering in de knel komt.

Aandeelhouders

Cfo Gerard Vesseur van Stedin wil overleg met de regering en Kamerleden over aanpassing van de tarieven, zodat zijn bedrijf en de andere netbeheerders meer kunnen verdienen. Als het rendement van de netbeheerders omhoog gaat, kunnen ze namelijk meer lenen. Keerzijde van hogere tarieven is wel dat burgers meer moeten betalen.

Enexis, Alliander en Stedin zijn in handen van provincies en gemeentes. Dat zijn geen aandeelhouders die miljarden gaan bijstorten. Daarnaast hebben netbeheerders strenge eisen voor hun solvabiliteit, de graadmeter voor financiële degelijkheid, waardoor ze maar beperkt kunnen lenen.

De overheid heeft het netbeheer gereguleerd. Wie de energie levert – of het nu een kolencentrale is of een zonnepaneel – maakt niet uit, maar de infrastructuur voor gas en licht is in publieke handen, want dat is van nationaal belang. Commerciële partijen mogen niet toetreden.

Tientallen miljarden

De netbeheerders benadrukken dat de financiering in de nabije toekomst nog wel te overzien is. Volgens schattingen zal er tot 2030 voor zo’n € 5 mrd gespendeerd worden aan infrastructuur om de energietransitie soepel te laten verlopen. Per netbeheerder per jaar is dat minder dan € 150 mln. Na 2030 zal de netverzwaring volgens taxaties evenwel tientallen miljarden gaan kosten.

Bron:FD

error: