Extreem zwaar kwartaal.

Industrie, horeca en reisbranche rekenen op extreem zwaar kwartaal. Ondernemers negatiever dan ooit. Producenten en consumentengerichte branches als de horeca en de reissector zijn negatiever dan ooit over het lopende kwartaal, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Extreem zwaar kwartaal

  • De industrie en ondernemers in onder meer de horeca en reissector houden rekening met een extreem zwaar kwartaal.
  • Het Centraal Bureau voor de Statistiek zag ondernemers nog nooit eerder zo negatief.
  • En ook het producentenvertrouwen zakte naar een historisch dieptepunt.
  • Ondernemers in de consumentengerichte branches vrezen banen in hun sector.
  • De helft verwacht minder personeel nodig te hebben.

Zo rekenen de horeca en de reissector door de coronacrisis in het lopende kwartaal op fors minder omzet en een daling van de werkgelegenheid, aldus het CBS in zijn maandelijkse Conjunctuurenquête over de maand april. Daaruit komt duidelijk naar voren dat het economisch klimaat verslechtert.

Economisch klimaat

Maandelijks vraag het aan ondernemers om een inschatting te geven over ontwikkelingen en verwachtingen rond hun bedrijf. Nog niet eerder in dit onderzoek waren er per saldo zoveel ondernemers negatief over de verwachte omzet als in april dit jaar. In maart, waren de ondernemers per saldo nog overwegend positief.

In de reisbranche voorzien nagenoeg alle ondernemers een lagere omzet. Ook de horeca denkt per saldo 90 procent een lagere omzet te behalen. Verder rekenen vier op de vijf bedrijven die actief zijn in sectoren als cultuur, sport en recreatie op minder opbrengsten. Die verwachting is er ook voor de auto- en motorhandelaren en reparateurs en ondernemingen in de persoonlijke dienstverlening. En in de detailhandel zijn de verwachtingen meer verdeeld. Hier verwacht 44 procent een lagere omzet in het tweede kwartaal, terwijl 20 procent een toename voorziet. 35 procent denkt dat de omzet gelijk blijft.

Naast de lagere omzet verwachten veel ondernemers ook dat hun personeelssterkte in het tweede kwartaal gaat afnemen. In de horeca denkt meer dan de helft van de ondernemers met minder personeel af te moeten. Ook in de reisbranche, in de sport en recreatie en de overige persoonlijke dienstverlening rekent circa de helft op een krimp van het personeelsbestand. In de detailhandel verwacht een op de tien ondernemers met minder personeel te werken.

Producentenvertrouwen

Ondertussen is het producentenvertrouwen in april naar een historisch dieptepunt gezakt. Door alle maatregelen wereldwijd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Sinds de start van de metingen in 1985 is is het niveau volgens het CBS niet zo laag geweest. Het vertrouwen van de industriële ondernemers ging van 0,2 in maart naar -28,7 in april. Dat was volgens het CBS ook veruit de sterkste afname ooit. Voor het eerst sinds september 2014 hebben ondernemers die negatief gestemd zijn ook de overhand.

Extreem zwaar kwartaal in 2020.

Vooral het oordeel over de verwachte bedrijvigheid daalde ongekend sterk. Verder zij ondernemers bevreesd voor hun orderportefeuille. En verslechterde ook hun opvatting wat betreft de voorraden van producten die gereed zijn. In alle sectoren van de industrie was sprake van de grootste daling van het producentenvertrouwen ooit. Op de papier- en grafische sector en de aardolie- en chemische industrie na zakte het vertrouwen in alle branches ook naar het laagste niveau ooit. De producenten in de transportmiddelenindustrie waren het negatiefst.

Ook de bezettingsgraad van machines en installaties in de industrie is bij aanvang van het tweede kwartaal 2020 uitgekomen op het laagste niveau sinds de start van de meting in 1989. Circa 74,2 procent van het machinepark wordt momenteel benut.

error: