FAQ Energie

Vaak wordt een FAQ (Frequently Asked Questions = Veel gestelde vragen) op het internet geplaatst. In dit geval FAQ Energie. Zodat iedereen makkelijk de antwoorden vindt op de meest gestelde vragen over Energie.

Bandbreedte

De bandbreedte is een van de voorwaarden in het energiecontract die (meestal) geldt voor grootzakelijke bedrijven. Het geeft aan tot welk energieverbruik u het afgesproken energietarief betaalt. Ligt dit werkelijke verbruik ver onder of juist ver boven het van tevoren ingeschatte energieverbruik? Dan betaalt u vaak een ander energietarief.

Gecontracteerd volume

Op het moment dat u een energiecontract aangaat bij een energieleverancier. Maakt u een inschatting hoeveel elektriciteit en gas u verwacht te gebruiken gedurende de looptijd van het contract. Dit is het gecontracteerd volume. Bij bijvoorbeeld een driejarig energiecontract legt u dit direct voor drie jaar vast. De energieleverancier koopt vervolgens met deze informatie energie in.
Het nadeel van deze methode is dat het soms lastig te voorspellen is hoeveel uw grootzakelijke bedrijf in een paar jaar aan energie gaat verbruiken. Dan biedt de bandbreedte uitkomst. Die wordt uitgedrukt in percentages en geeft aan hoeveel u meer of minder aan energie mag verbruiken dan het gecontracteerd volume. Binnen die bandbreedte betaalt u het afgesproken energietarief. Als u de bandbreedte overschrijdt, betaalt u een ander, vaak hoger, energietarief.   

Centraal Aansluitingenregister (C-AR)

Het aansluitingenregister, ook wel het Centraal Aansluitingenregister (C-AR) genoemd. Hier wordt de informatie over alle aansluitingen van elektriciteit en gas in Nederland beheerd. Voorheen werkten de netbeheerders met elk een eigen systeem. Sinds april 2013 doen alle netbeheerders mee aan dit systeem.

Voordelen C-AR

In het C-AR is er de mogelijkheid voor leveranciers om mutaties te verwerken. Zoals een switch of uithuizing. Zij kunnen ook de tenaamstelling of meetverantwoordelijken wijzigen. Er kan slechts 1 leverancier per aansluiting zijn. Door het C-AR wordt voorkomen dat er meerdere leveranciers aanwezig zijn op een aansluiting. Doordat alle netbeheerders zijn aangesloten bij het C-AR is een directe verwerking van mutaties mogelijk. Dit geeft deze voordelen:

  • Sneller dataverkeer.
  • Efficiënter dataverkeer.
  • Nauwkeuriger dataverkeer.
  • Direct zien of een transactie geslaagd is.

Het Centraal Aansluitingenregister wordt gezien als gemeenschappelijke waarheid bij onduidelijkheden. Het C-AR wordt beheerd door EDSN (Energie Data Services Nederland). Die de schakel vormt voor de administratieve handelingen tussen de verschillende partijen in de energiesector.

Doelstelling van het C-AR

Door de komst van het Centraal Aansluitingenregister worden de verantwoordelijkheden tussen de leveranciers en netbeheerders verdeeld zoals ze horen. De energieleverancier is verantwoordelijk voor de juiste administratieve gegevens. En de netbeheerder is verantwoordelijk voor de fysieke gegevens van de aansluiting. Door deze scheiding zullen er minder fouten optreden. Wanneer er alsnog fouten optreden zijn deze makkelijker te herstellen. Het C-AR is het hart van het Nieuwe Markt Model. Waarbij de leverancier meer verantwoordelijkheden heeft gekregen.  En de consument minder te maken krijgt met de netbeheerder.

Elektriciteitswet

Lees hier wat de elektriciteitswet is.

EAN-Code

Iedere aansluiting (voor zowel gas als elektriciteit) staat in het aansluitingenregister bekend door middel van een EAN-code. Een EAN-code (European Article Number-code) bestaat uit 18 cijfers. Deze code is terug te vinden op je jaarafrekening. De netbeheerder kan door de EAN-code achterhalen welke woning bij een aansluiting hoort. En kan daardoor ook gelijk zien wie de eigenaar hiervan is.

Bij een verhuizing wordt een adreswijziging doorgegeven aan de leverancier. Deze zorgt ervoor dat de wijziging uiteindelijk wordt doorgevoerd in het Centraal Aansluitingenregister.

Contract Einde Register (CER)

In de gedragscode van energieleveranciers zijn bepalingen opgenomen. Die moeten voorkomen dat klanten van energiebedrijven onbedoeld worden geconfronteerd met elkaar overlappende of niet aansluitende leveringsovereenkomsten.

Energieleveranciers moeten er bij de werving van nieuwe klanten dus voor zorgen dat dit niet gebeurt. Tenzij daar bewust voor wordt gekozen. Het merendeel van de energieleveranciers heeft voor de facilitering hiervan het CER (Contract Einde Register) ingericht.

Ten behoeve van CER is door de deelnemende leveranciers een Convenant gesloten. En ter ondersteuning van de doelstellingen, een informatiesysteem (het CER-systeem) ontwikkeld. Met behulp van dit CER-systeem krijgen aan CER deelnemende leveranciers inzage in de huidige contractsituatie van een potentiële klant. Aan de hand daarvan wordt deze klant geïnformeerd over de mogelijkheden. En gevolgen van een nieuw te sluiten contract.

Moet ik per energiemeter een aanmelding doen?

U dient per energiemeter een aanmelding te doen. Omdat de leverancier per meter de aansluiting moet omzetten.

FAQ Energie, Frequently Asked Questions = Veel gestelde vragen

APX handelsbeurs

Wat is APX

 APX staat voor Amsterdam Power Exchange. En is de dagmarkt waar gehandeld wordt in energie. Het is een onafhankelijk online handelsplatform. En dient als de spotmarkt van elektriciteit. Partijen die voornamelijk op de APX energie verhandelen of afnemen zijn producenten, distributeurs, handelaren en industriële eindgebruikers. De handel van vandaag is voor de levering van morgen.

Energiebeurs APX

De leverancier koopt elektriciteit in op de beurs. Dit kan met lange termijn contracten op de energiebeurs. Van bijvoorbeeld een jaar of op de handelsbeurs per dag. De prijzen wijzigen ieder uur. De handelsbeurs per dag (APX) is gemiddeld gezien goedkoper dan de lange termijn beurs (ENDEX). Dit weten de leveranciers ook en daarom wordt meer dan 60% van de elektriciteit verhandeld op de handelsbeurs (APX). 

APX Power NL

Deze energiebeurs APX Power NL opereert sinds de oprichting in 1999 als een onafhankelijk elektronisch handelsplatform. Kernactiviteit is de spotmarkt voor elektriciteit. Distributeurs, producenten, handelaren en industriële eindgebruikers kunnen er voor de dag van morgen elektriciteit kopen en verkopen. Handel in elektriciteit vindt een dag voor levering plaats. Marktpartijen leggen hun orders volledig geautomatiseerd in. Waarna vraag en aanbod worden geanalyseerd. En marktprijzen tot stand komen voor de volgende dag, per uur gedifferentieerd. Op de APX website kunt u de dagelijkse prijzen en handelsvolumes inzien. APX publiceert dagelijks prijsindices die worden gebruikt als referentieprijs in de markt.

Wat is TTF?

TTF (Titled Transfer Facility)  is de virtuele handelsplaats waar gas op dagbasis verhandeld wordt. Via de TTF kan gas dat via een entrypunt is ingebracht in het landelijk gastransportnet gemakkelijk van eigenaar wisselen. Dit voordat het op een exitpunt het landelijk gastransportnet verlaat. De leverancier koopt gas in op de beurs. Dit kan met lange termijn contracten. Van bijvoorbeeld een jaar of op de handelsbeurs per dag. De handelsbeurs voor gas is gemiddeld 5-15% goedkoper dan de lange termijn handel. Leveranciers weten dit ook en daarom wordt meer dan 70% van het gas verhandeld op de handelsbeurs voor gas.

Gas wordt uitsluitend verhandeld via het Title Transfer Facility (TTF). Dit systeem zorgt ervoor dat het gas van de verschillende producenten dat al in de leidingen van het gasnet zit. Op het moment van de levering aan de klant ‘van eigenaar verandert’. Dus niet het gas zelf. Maar alleen de werkelijke verbrandingswaarde van het door de producent verkochte gas wordt verhandeld.

Kleinverbruikers

Hoe het zit met de bescherming van u als kleinverbruiker leest u hier.

Wat is een kleinverbruiker voor gas?

Als u maximaal een G25 gasmeter hebt die niet meer dan 40 kubieke meter gas per uur doorlaat. Bij de netbeheerder kunt u navragen wat de grootte van uw aansluiting is. Of terugvinden in de meterkast of op uw energierekening.

Wat is een kleinverbruiker voor stroom?

Als u een aansluiting heeft met een grootte van maximaal 3×80 Ampère. Bij de netbeheerder kunt u navragen wat de grootte van uw aansluiting is. Of terugvinden in de meterkast of op uw energierekening.

Grootverbruik

Lees hier wat een grootverbruiker is.

Wat is een grootverbruiker voor gas?

Als u een aansluiting heeft met een gasmeter groter dan G25. Met een doorlaatwaarde van meer dan 40 kubieke meter gas per uur.

Verschil consumenten- en kleinzakelijke aansluiting

Er hoeft geen verschil te zijn tussen een consumenten- en kleinzakelijke aansluiting. Verschil is de bestemming van een pand. Wanneer de bestemming van een pand een zakelijke functie heeft, is de aansluiting een zakelijke aansluiting. Let op: zakelijke tarieven worden exclusief btw weergegeven. Als u zakelijke tarieven gaat vergelijken met particuliere tarieven is er een groot verschil. Zakelijke tarieven worden exclusief btw weergegeven. Particulieren tarieven inclusief btw.

Wat is het verschil tussen MKB en grootzakelijk?

Het verschil tussen kleinzakelijke klant (MKB)  of grootzakelijke klant (zakelijke grootverbruiker) wordt bepaald door de capaciteit van uw elektriciteits- of gasaansluiting.

Wat is een grootverbruiker voor stroom?

Als u een aansluiting heeft groter dan 3×80 Ampère, is ca 100.000 kWh.

Tussenmeters

Het is ook mogelijk dat er tussenmeters geplaatst zijn. De kosten voor het plaatsen en leveren van een tussenmeter voor gas of elektriciteit bedragen zo’n 200 tot 400 euro.
Met tussenmeters kan het energie- of waterverbruik apart bemeterd worden.  Per gebruiker dus duidelijk inzicht.

Dataveiligheid

Nieuwe landelijke werkwijze  alle energieleveranciers.

Energiebelasting

De overheid wil dat iedereen zuiniger en efficiënter omgaat met energie. Daarom heft de overheid belasting over het verbruik van elektriciteit en aardgas. Door de belasting wordt de totaalprijs van energie hoger. Een hogere energieprijs kan mensen stimuleren minder energie te gebruiken. Je betaalt de energiebelasting aan jouw energieleverancier. Die de belasting weer afdraagt aan de Belastingdienst. Zie hier de tarieven.

Wat doet een netbeheerder?

Lees hier wat u zelf merkt van uw netbeheerder.

Gasregio

Nederland is opgedeeld in 10 gasregio’s. In deze verschillende regios’s worden verschillende toeslagen gehanteerd. Op uw gasregio kan niet bespaard worden. De tarieven hiervoor staan vast en zijn niet gekoppeld aan een energieleverancier.

Wat is een Slimme Meter?

De slimme meter is een moderne, digitale meter die jouw energieverbruik op afstand uitleest. En doorstuurt naar jouw energieleverancier. Jouw meterstanden doorgeven hoeft dus niet meer. Slimme meters kunnen op afstand uitgelezen worden. Deze meters communiceren over een beveiligd netwerk met de systemen van de netbeheerders. Dat gebeurt via de elektriciteitsmeter. De gasmeterstanden worden in de gasmeter opgeslagen. En de elektriciteitsmeterstanden worden in de elektriciteitsmeter opgeslagen. De twee meters kunnen onderling ook met elkaar communiceren. De gasmeter geeft de gasmeterstanden door aan de elektriciteitsmeter. De elektriciteitsmeter geeft beide meterstanden vervolgens aan de netbeheerder door.

error: