Afval wordt steeds meer gescheiden ingezameld.

Steeds meer afval wordt in Nederland gescheiden ingezameld. In 2017 werd 57 procent van het afval gescheiden ingezameld, tegenover 49 procent in 2007.

Afval wordt steeds meer gescheiden ingezameld
Afval wordt steeds meer gescheiden ingezameld. Foto: ANP

Dat blijkt uit een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat zaterdag is gepubliceerd. Volgens dat onderzoek gooien Nederlanders gemiddeld steeds minder afval weg. In 2017 werd gemiddeld 495 kilogram per persoon opgehaald. Dat is 13 procent minder dan in 2007.

Mensen die op het platteland wonen, leveren hun afval vaker gescheiden in dan mensen in steden. Dat verschil is groot; in 2017 werd in steden slechts 31 procent van het afval gescheiden opgehaald, tegenover liefst 70 procent in niet-stedelijke gebieden.

Vooral het volume gft-afval dat gescheiden wordt opgehaald, is de laatste jaren sterk toegenomen. Papier werd juist minder ingezameld. Dat zou kunnen komen doordat papier minder gebruikt wordt als gevolg van bijvoorbeeld dalende oplages van kranten en tijdschriften.

Meer gft-afval en verpakkingen ingezameld

Van het fijn huishoudelijke afval worden vooral meer gft-afval en verpakkingen ingezameld. In 2007 werd per persoon 80,4 kg aan gft-afval ingezameld en dit nam toe tot 86,4 kg in 2017. De hoeveelheid ingezamelde verpakkingen nam in deze periode toe van 0,6 kg naar 15,4 kg per persoon. Papier wordt juist minder ingezameld, waarschijnlijk omdat het minder wordt gebruikt voor bijvoorbeeld kranten en tijdschriften. Ook de hoeveelheid fijn restafval neemt al jaren af, van 242 kg per inwoner in 2007 naar 181 kg in 2017.

Minder hout, meer grof restafval

In 2017 werd van alle soorten grof huishoudelijk afval alleen duidelijk meer houtafval ingezameld dan in 2007, een toename van 23,5 kg naar 25,6 kg per persoon. De hoeveelheid grof restafval daalde het meest, van 48,4 kg naar 33,4 kg per persoon. Dit betekent dat naar verhouding meer afval wordt gescheiden.

Afval wordt meest gescheiden op platteland

Met name op het platteland wordt afval gescheiden ingezameld. In 2017 werd in niet-stedelijke gebieden 70 procent van het afval gescheiden ingezameld. In zeer sterk stedelijke gebieden was dat met 31 procent het minst. In niet-stedelijke gebieden wordt voornamelijk meer gft-afval ingezameld.

Bron:ANP + CBS

error: