Greenchoice is een Nederlands energiebedrijf dat voor 70% in handen is van Energie Concurrent en voor 30% van het Rotterdamse energiebedrijf Eneco. Het hoofdkantoor is gevestigd in Rotterdam.

Greenchoice

Greenchoice

Jammer genoeg is Greenchoice een organisatie die werkt met “managers” die in hun ivoren toren blijven zitten en niet aan de telefoon “durven” te komen als je daar nadrukkelijk om vraagt. Ook is het usance bij dit bedrijf om geen reactie te geven op per email gestelde vragen over de zakelijke aansluitingen. Als je middels een machtiging een kopie overeenkomst of tarieven etc opvraagt negeert men dit en krijg je geen reactie. Bij het nabellen waarom en waar dat door komt krijg je alleen het verzoek, mail aub nogmaals. Wij hebben het momenteel erg druk en nemen het dan zeker in behandeling. Uiteraard hoor je daar vervolgens niets meer van en over. Ook de consumtenenafdeling heeft een “aparte” en zeker geen martkconforme werkwijze. Zelf als er een machtiging is verstrekt aan een tussenpersoon om contractinformatie te mogen opvragen bij energieleveranciers eist Greenchoice een persoonlijke bevestiging te ontvangen van de consumtent die de machtiging heeft verstrekt, dat het klopt dat een tussenpersoon, als derde partij, dergelijke informatie mag opvragen.

Dus als consument moet je bevestigen dat je een machtiging hebt getekend en verstrekt hebt! Dubbel op en zeer klantonvriendelijk. En daarbij verschuilt Greenchoice zich achter de privacywetgeving! 

Geschiedenis

Greenchoice werd opgericht in 2001 door Michiel Rexwinkel, John Appeldoorn en Rob van Rees. Het bedrijf onderscheidde zich van andere energieleveranciers, door enkel groene stroom te leveren. In 2007 nam stroomleverancier Eneco voor zo’n 22 miljoen euro 30% van de aandelen over. Het geld werd verdeeld onder de oprichters. In 2010 stapte Van Rees op, nadat hij zich niet langer kon vinden in de koers van het bedrijf.

Opspraak

In 2011 kwam het bedrijf tweemaal in opspraak. Eerst kreeg het een boete voor ongeoorloofde colportage van oktober 2009 tot augustus 2010. Hierna bleek dat zij klanten die overstapten naar een andere energieleverancier niet automatisch een eindafrekening stuurden. Hierdoor zou het bedrijf onterecht 7,2 miljoen euro hebben geïncasseerd. Het bedrijf moest het bedrag terugstorten en Rexwinkel en Apeldoorn werden hierop tot een boete van 450 duizend euro veroordeeld. In januari 2012 werd de directie ontslagen en opgevolgd door Richard Klatten en Denis Slieker, die op hun beurt medio 2013 weer vertrokken naar Qurrent.

De Ondernemingskamer

In 2014 bepleitte minderheidsaandeelhouder Eneco voor de rechtbank, dat er wanbeleid gevoerd was binnen Greenchoice. De Ondernemingskamer greep hierna in en stelde een nieuwe directie en een Raad van commissarissen aan. Zij zette Rexwinkel en Appeldoorn definitief uit hun functie, omdat zij hun eigen belang en dat van het bedrijf vermengden. Daarnaast gelaste de Ondernemerskamer dat er, op instigatie van onder meer voormalige Greenchoice-bestuurder en tevens aandeelhouder in Energie Concurrent Rob van Rees, onderzoek gedaan zou worden naar Energie Concurrent, de vennootschap die de overige 70% van de aandelen in handen hield en die voor de helft – via een tussenholding – in handen is van de oud-Greenchoice-bestuurder Michiel Rexwinkel en de rest ervan is in eigendom van de andere ex-bestuurders en managers van Greenchoice. Dit onderzoek moest zich onder andere richten op de vraag of er geld was weggesluisd uit het bedrijf.

In 2014 werkten er 160 mensen, en leverde Greenchoice energie en gas aan 370.000 klanten. Nieuwe frontvrouw werd Judith Bokhove, levenspartner van Michiel Rexwinkel en GroenLinks-fractievoorzitter/gemeenteraadslid in Rotterdam. Ook zij raakte in opspraak wegens wanbeleid bij Energie Concurrent waar zij in 2012 en 2013 via een tussenholding de baas was als opvolger van haar echtgenoot en John Appeldoorn. Zij had geld onttrokken zonder medeweten van de andere aandeelhouders van Energie Concurrent.

Sinds 2018 levert het bedrijf energie en gas aan meer dan 400.000 klanten.

error: