HACCP live

Met de HACCP live is het bijhouden, registreren van uw HACCP gegevens een stuk eenvoudiger en overzichtelijker. Met HACCP live legt u real time in twee klikken de vinger op de zere plek! Totale controle over uw voedselveiligheid.

Hygiënecode voor de horeca

Elk bedrijf dat met voedsel en dranken werkt, moet voldoen aan de wetten van voedselveiligheid. Iedere horecaondernemer die eten en drinken bereidt om ter plaatse te nuttigen, is verplicht om volgens de laatste Hygiënecode te werken. In de Hygiënecode wordt eenvoudig omschreven hoe je de voedselveiligheid en hygiëne kunt bewaken.

Als je werkt volgens de Hygiënecode voldoe je daarmee aan de HACCP-eisen, de wettelijke voorschriften van voedselveiligheid.

HACCP live

Waarom is voedselveiligheid belangrijk?HACCP live

Bedrijven die voedingsmiddelen maken en leveren, moeten zorgen dat deze veilig zijn. Consumenten mogen er niet ziek van worden. De Rijksoverheid controleert dat bedrijven een voedselveiligheidsplan opstellen en de regels voor voedselbereiding naleven. Deze controle wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- & Waren Autoriteit, de NVWA. Zij inspecteren alle bedrijven die op de een of andere manier te maken hebben met de productie, distributie en bereiding van eten en drinken. Al deze bedrijven zijn dan ook wettelijk verplicht zich te conformeren aan de HACCP wet- & regelgeving.

Voedselveiligheidsplan voor bedrijven

Bedrijven die met voedsel omgaan, moeten dat op een veilige en hygiënische manier doen. Daarmee voorkomen ze dat consumenten ziek worden.
Met een voedselveiligheidsplan brengt een bedrijf in kaart wat er mis kan gaan. En hoe u fouten kan voorkomen.

Hygiënecodes HACCP live

Voedselveiligheidsplannen worden per sector opgesteld in hygiënecodes. Voor ons is in principe de hygiënecode voor de horeca relevant, maar als u bijvoorbeeld ook ambachtelijk ijs maakt, dan moet u ook voldoen aan de hygiënecode voor ambachtelijk ijs. U moet de eisen en de wensen die opgesteld zijn in de hygiënecodes naleven, en daarbij vastleggen dat u hieraan voldoet. Dit betekent het vastleggen dat u de toiletten, de keuken, het magazijn en de koelkasten en vriezers regelmatig schoonmaakt maar ook dat u wekelijks de temperaturen van de koelingen en vriezers noteert.

Training en certificering 

Ten minste één persoon binnen uw bedrijf moet goed getraind zijn in voedselveiligheid en HACCP, en daarvoor gecertificeerd zijn.
Deze persoon is daarmee in staat om voedselveiligheid in uw bedrijf te verankeren en ervoor te zorgen dat op de juiste manier wordt gewerkt.

Registratie en controle HACCP live

HACCP vereist dat u niet alleen op de juiste manier werkt, maar ook vastlegt dat u dat doet. U moet registreren dat bepaalde acties zijn uitgevoerd (schoonmaak, meting temperaturen en dergelijke), maar ook de temperaturen van uw ijskasten, uw vriezers en – mocht u die hebben – uw frituur. In een voedselveiligheidsplan komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Juiste omgang met voedsel

  • Controleert u het voedsel bij levering, bijvoorbeeld op houdbaarheidsdatum?
  • Slaat u het voedsel veilig op, codeert u het voedsel op datum en dekt u het voedsel af?
  • Voldoet u aan de regels voor temperatuurbeheersing?
  • Voert u corrigerende acties uit en legt u deze vast, als er bijvoorbeeld temperatuurafwijkingen zijn?

Hygiëne

  • Houdt u alle bedrijfsruimten, materialen en apparatuur goed schoon, en zijn deze in goede staat van onderhoud?
  • Nemen uw werknemers de persoonlijke hygiëne in acht?

Heeft u voldoende maatregelen genomen om het overbrengen van bacteriën door kruisbesmetting te voorkomen?

Ongediertewering

  • Neemt u voldoende maatregelen om ongedierte uit de bedrijfsruimten te weren?
  • Controleert u regelmatig op sporen van ongedierte?
  • Onderneemt u actie om ongedierte te bestrijden als hij sporen van ongedierte aantreft?

Als de inspecteur van de Nederlandse Voedsel- & Waren Autoriteit een tekortkoming constateert, volgt een waarschuwing, een boeterapport of een schriftelijke waarschuwing. Dit hangt af van de ernst van de overtreding. En gebeurt volgens de regels van het interventiebeleid van de NVWA. Na een waarschuwing heeft u slechts drie weken om zaken op orde te krijgen; als dit niet is gelukt dan volgt een boete. De boetes worden ieder jaar aangepast. Voor 2017 is de verwachting dat de eerste boete bijna € 1.500,00 al zijn en een tweede boete minimaal het drievoudige. In derde fase heeft de NVWA de mogelijkheid om de horecavoorziening – in welke vorm dan ook – te sluiten, met alle gevolgen van dien (omzetverlies, de onmogelijkheid om gastvrijheid te bieden zoals u dat heeft beloofd aan uw gasten, imago-schade etc.). Kortom, het gaat hier over serieuze zaken…

Een controle door de NVWA richt zich op zowel de administratieve als de procesmatige kant van het geheel. U dient als eigenaar de zaken dusdanig te hebben georganiseerd – en dit inzichtelijk te kunnen maken aan de inspecteurs van de NVWA maar vooral aan uw gasten! – dat de processen voldoen aan de voorschriften. Administratief moet u kunnen aantonen dat hetgeen u heeft beschreven en beweert te doen tijdens de dagelijkse gang van zaken, ook werkelijk heeft gedaan.

HACCP live

De Bespaar Unie in samenwerking met partners helpt organisaties waarbij de horeca-voorzieningen – hoe marginaal ook – niet tot de primaire bedrijfsvoering behoren, om de eisen en verplichtingen voorkomende uit de HACCP op een zo efficiënt mogelijke manier, tegen minimale kosten, professioneel uit te voeren. Op een manier die de goedkeuring heeft van de NVWA.

Opleiding 

In samenwerking met partners bieden wij een E-Learning cursus aan waarbij bedrijfscertificering én de persoonlijke certificering voor HACCP eenvoudig kan worden behaald, met een volledig rechtsgeldig certificaat wat wordt erkend door (onder andere) de NVWA. Op korte termijn, tegen zeer redelijke kosten, bent u spoedig in het bezit van het noodzakelijke papiertje.

Administratie

Nadat u de zaken in theorie goed heeft geregeld, moet het ook “handen en voeten” krijgen in de praktijk. Hiervoor hebben wij in samenwerking met een gespecialiseerde softwareontwikkelaar een handzame applicatie gerealiseerd die altijd zal aansluiten op uw hygiëneplan(nen).

Desgewenst ondersteunen wij u bij het opstellen van een goed hygiëneplan en de implementatie daarvan binnen uw organisatie.

Voor meer informatie…

U bent van harte uitgenodigd al uw vragen te stellen over HACCP Live. Omtrent dit onderwerp maar ook vele andere onderwerpen die te maken hebben met uw horeca-activiteiten binnen uw onderneming. Vul hier uw gegevens in en ontvang de HACCP Live-app om 3 maanden gratis te gebruiken

Wij helpen u graag!

Voedselveiligheid in alle sectoren, HACCP live

We informeren u graag wat de HACCP live voor u kan betekenen.

Concreet betekent dat dat u de hygiëne gedurende het hele proces moet monitoren, op alle plekken waar koeling en verwarming van uw verse producten een rol speelt.

Daarom moet u op regelmatige momenten kritieke waarden vastleggen, om deze te kunnen analyseren en verbeteringen aan te kunnen brengen.

In 99% van de bedrijven gebeurt dit ook: schoonmaak acties worden gelogd, temperaturen van koelingen en vriezers worden gemeten en opgeschreven, en houdbaarheidsdata worden gecontroleerd.

Bij voedselveiligheid gaat het erom dat uw klant geen buikpijn krijgt. U moet uw processen zo in de hand hebben dat dit niet gebeurt.

Toch zijn er jaarlijks meer dan 2 miljoen voedsel incidenten. Met alle gevolgen van dien.

U meet, maar weet u ook?

Doordat het vastleggen in veel gevallen op papier wordt gedaan wordt het voor u lastig om de gegevens te analyseren.

Naarmate uw organisatie complexer wordt en er meer partijen in het spel zijn wordt het steeds moeilijker om echt te weten wat de status is van de voedselveiligheid in uw bedrijf.

Nog lastiger wordt het als externe partijen zoals transporteurs een rol spelen in uw processen. Bent u er zeker van dat de temperatuur in de koelwagen binnen de juiste marges blijft als het buiten 30 gr Celcius is?

Papier blijft op een locatie, waardoor u op afstand niet kunt inzien wat er gebeurt. Een aantal keren per jaar worden uw filialen ge-audit, en krijgt u een rapportage op hoofdlijnen. Maar is dat voldoende om snel de implicaties te overzien als er iets niet goed gaat?

error: