Hemwegcentrale officieel gesloten

Einde van een tijdperk: De Amsterdamse Hemwegcentrale is officieel gesloten. Zaterdag werd voor de laatste keer steenkool in de enorme oven gestort en vanochtend is de schoorsteen uitgezet. De Amsterdamse centrale heeft 25 jaar elektriciteit opgewerkt, maar is nu gesloten om aan de klimaatdoelstellingen te kunnen voldoen.

Hemwegcentrale officieel gesloten
Hemwegcentrale officieel gesloten

Hemwegcentrale

Steenkool is de meest vervuilende fossiele brandstof en de Hemwegcentrale stoot per jaar 3,3 megaton CO2 uit. Het was al langer duidelijk dat de centrale dicht moest, maar even leek het alsof de centrale tot eind 2024 open kon blijven. Dit voorjaar veranderde minister Wiebes van mening: hij vervroegde de sluiting om te kunnen voldoen aan de gerechtelijke uitspraak in de zaak die klimaatorganisatie Urgenda tegen de staat had aangespannen.

Eigenaar Vattenfall krijgt 52,5 miljoen euro compensatie van het kabinet. Daarbij speelt mee dat het bedrijf, in tegenstelling tot beheerders van andere kolencentrales, snel tot sluiting moest overgaan. Los van dat bedrag stelde de overheid ook geld beschikbaar om de werknemers aan een andere baan te helpen. Volgens een woordvoerster “zijn zij allemaal onderdak”.

Extra maatregelen

De uitspraak in de zaak die Urgenda had aangespannen, houdt in dat de regering verplicht is om ervoor te zorgen dat Nederland voor het einde van 2020 minstens een kwart minder broeikasgassen uitstoot dan in 1990. Wiebes wil op termijn ook de andere vier kolencentrales in Nederland sluiten.

De Hemwegcentrale wordt afgebroken. Dat zal enkele jaren duren. Het terrein wordt een plek voor de productie, doorvoer en tijdelijke opslag van fossielvrije elektriciteit en warmte. Het gaat om alternatieve brandstoffen als groene waterstof en synthetische kerosine.

error: