Import van windenergie uit Denemarken.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de spelregels voor internationale elektriciteitshandel uitgebreid. Daarmee maakt zij de import van windenergie uit Denemarken mogelijk. De duurzame energie kan vanaf eind 2019 over de COBRA-kabel worden getransporteerd. TenneT en Energinet leggen deze onderzeese verbinding tussen Nederland en Denemarken aan. De COBRA-kabel kan ongeveer 700 MW transporteren. Dat is evenveel capaciteit als een middelgrote elektriciteitscentrale levert.

Import van windenergie uit Denemarken

COBRA-kabel

De COBRA-kabel wordt een nieuwe elektriciteitsverbinding tussen Nederland en Denemarken. In april 2009 ondertekenden TenneT en de Deense Energinet.dk een samenwerkingsovereenkomst voor de aanleg van een mogelijke nieuwe onderzeese gelijkstroomverbinding om de Nederlandse en Deense elektriciteitsnetwerken rechtstreeks met elkaar te verbinden: het COBRA-kabel project. COBRA is een afkorting van ‘COpenhagen BRussels Amsterdam’. De Europese Commissie ondersteunt het COBRA-project met 86,5 miljoen euro uit het Europese energieprogramma voor herstel. Het project maakt de integratie van de Nederlandse en Deense elektriciteitsvoorziening mogelijk.

Denemarken kent reeds een hoge bijdrage van windenergie aan de totale elektriciteitsproductie. Dit aandeel zal de komende jaren verder groeien; de Deense regering streeft naar een aandeel van 50% in de totale elektriciteitsproductie in 2025. Denemarken kan dan elektriciteit exporteren naar Nederland wanneer er veel windenergie wordt geproduceerd, en elektriciteit importeren vanuit Nederland wanneer er te weinig wind is. Denemarken heeft al internationale netwerkverbindingen met omliggende landen als Noorwegen, Zweden en Duitsland. Als de COBRA-kabel wordt aangelegd, komt Nederland daar bij.

Besluit

In september 2014 viel het besluit de kabel daadwerkelijk aan te leggen. De kabel zal een nieuwe 325 kilometer lange verbinding worden tussen Endrup in Denemarken en Eemshaven in Nederland met een capaciteit van 700 megawatt. De verbinding zal naar verwachting begin 2019 gereed zijn. Het wordt een hoogspanningsgelijkstroomkabel omdat er bij de gelijkstroomtechniek geen blindstroomverliezen optreden. Bij de Eemshaven en te Endrup komen omzettingsstations waar de gelijkstroom wordt omgezet in wisselstroom of omgekeerd.

Begin 2016 werd het werk aanbesteed. Siemens AG zal voor beide zijden van de verbinding de omzettingsstations leveren. De gelijkstroomkabel wordt geleverd door het Italiaanse Prysmian, een van de grootste kabelleveranciers ter wereld. Dit bedrijf zal de kabel ook leggen.

Januari 2017 begon de aanleg van de verbinding met het slaan van de eerste paal voor het Nederlandse omzettingsstation in de Eemshaven.

Andere onderzeese kabels

De gelijkstroomkabel is vergelijkbaar met de bestaande elektriciteitsverbindingen naar Noorwegen (NorNed-kabel) en naar Groot-Brittannië (BritNed-kabel) waarvan de bouw in 2008 is gestart en waardoor de eerste elektriciteit in het eerste kwartaal van 2011 is gaan stromen.

ACM

De ACM draagt met het uitbreiden van de spelregels voor internationale elektriciteitshandel bij aan de energietransitie. Nederland kan zo gemakkelijker duurzame Deense energie importeren. Daarnaast vergroot de kabel de betrouwbaarheid van de energievoorziening in Nederland omdat meer elektriciteit kan worden geïmporteerd.

De uitbreiding van de spelregels maakt ook lange termijn veilingen van capaciteit tussen Nederland en Denemarken mogelijk. Bedrijven lopen minder risico doordat zij zich kunnen indekken tegen hogere prijzen in de toekomst. De aanpassing vindt nu al plaats zodat marktpartijen weten waar ze aan toe zijn. Dat vergroot de beschikbaarheid van duurzame en betaalbare energie.

error: