Inkomensbescherming

Het kabinet zal werknemers, ondernemers én zzp’ers inkomensbescherming bieden. Daarvoor komt de regering nog deze week met een pakket aanvullende maatregelen.

Dat maakten ministers Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Eric Wiebes van Economische Zaken maandagavond bekend na topoverleg met werkgevers en vakbeweging. „Deze week proberen we met een pakket aan maatregelen te komen om de ergste zorg weg te nemen”, aldus Koolmees. „Dat doen we omdat het ontzettend belangrijk is dat mensen hun baan behouden en hun inkomen behouden. Ook dat ondernemers en zzp’ers helderheid en duidelijkheid krijgen op korte termijn over hun inkomenspositie.”

inkomensbescherming

De minister wilde niet garanderen dat er geen enkele baan verloren zou gaan of geen enkele ondernemer zou omvallen. „Zo absoluut kan ik het nooit garanderen”, zei hij. „Wat we wel aan het doen zijn als kabinet is tot het uiterste gaan om met een pakket aan maatregelen te komen die de nood lenigt. En die zekerheid biedt voor al die werknemers die nu onzeker thuis zitten. Die zekerheid moet er komen op korte termijn.”

Coronarisico

Zondag zaaide minister Wiebes twijfel over de maatregelen voor zzp’ers. Bij WNL op Zondag zei hij dat zzp’ers zelf voor het onzekere bestaan van ondernemer hebben gekozen. Nu sloeg hij een duidelijk andere toon aan: „Dit is een ander risico, het coronarisico. En daar moeten mensen niet de dupe van worden. Het gaat om banen, het gaat om inkomens, maar het gaat ook om allerlei soorten bedrijven, ook zzpérs. Dit is een bijzondere situatie, dit heeft niet meer te maken met ondernemersrisico.”

Werkgeversvoorman Hans de Boer denkt dat er meer nodig is dan de 90 miljard euro die het kabinet bereid is te steken in crisisbestrijding. „Er kan echt veel en veel meer dan 90 miljard worden losgemaakt om deze crisis te overbruggen. Er is geen land in Europa dat zo solvabel is en zulke diepe heeft als Nederland. Dat is geld van ons allemaal. Daar hebben we voor gespaard en hard voor gewerkt en dat moet nu worden ingezet.”

Half miljoen werknemers

Inmiddels hebben zich tienduizenden ondernemers gemeld voor de regeling voor werktijdverkorting. De Boer meldde dat het om bijna 30.000 aanvragen gaat. „En het gaat om bijna een half miljoen werknemers.” Hij zei dat deze gedeeltelijke WW veel sneller moet worden toegekend. „Die regeling moet een andere aanpak krijgen, zodat je niet een voor een die bedrijven honoreert. Dat moet massaal gebeuren.”

Voor zzp’er zullen er kredieten komen en inkomensondersteuning, meldde De Boer. „Daar wordt gezocht naar een gemengde regeling van inkomensondersteuning en een kredietlijn. Inkomensondersteuning betekent dat een zzp’er, gelet op wat hij tot op heden verdiende, een stuk van dat inkomen gegarandeerd krijgt plus een stuk overbruggingsfinanciering.”

Bron: Telegraaf

error: