Kabinet: minder productie kolencentrales.

Kabinet: minder productie kolencentrales., hiermee wil het kabinet de energieproductie van drie overgebleven kolencentrales dit jaar flink terugschroeven. De drie centrales zijn, twee op de Maasvlakte. En een in de Eemshaven, Dat kan eventueel gepaard gaan met sluiting. Zo moet het CO2-doel uit het Urgenda-vonnis alsnog worden gehaald. En voor het einde van dit jaar minimaal 25 procent minder uitstoot van broeikasgassen. Dit vergeleken met de uitstoot in 1990.

Kabinet schroeft productie kolencentrales terug

De inzet van het kabinet is dat de capaciteit van twee centrales wordt teruggeschroefd tot 25 procent van de totale capaciteit. Dit in combinatie met de sluiting van de derde centrale. Welke kolencentrale uiteindelijk dicht gaat is nog niet bekend. De kolencentrales zijn relatief nieuw. Ze werden in 2015 en in 2016 opgeleverd. Het gedeeltelijk sluiten van de centrales is onderdeel van een totaalpakket. Alles om de CO-uitstoot terug te brengen.

Economische Zaken en Klimaat

Verantwoordelijk minister Eric Wiebes heeft groen licht gekregen om de eigenaren uit te kopen. En een sociaal plan voor de werknemers op te stellen. Deze overeenkomst wordt naar verwachting de komende weken door Wiebes bekendgemaakt. Aanvankelijk zouden de plannen voor 1 april naar buiten komen. Dat was de wens van de Tweede Kamer. Door de coronacrisis heeft Wiebes alleen “iets meer tijd” nodig. Maar wel met het doel om het doel van het Urgenda-vonnis te halen. Eind vorig jaar stemde het parlement in dat deze drie kolencentrales in 2030 definitief de deuren moeten sluiten.

Begroting kan door coronacrisis de prullenbak in

Op dit moment lopen de onderhandelingen voor de Voorjaarsnota. Daarin wordt de lopende overheidsbegroting bijgesteld. Dan wordt ook het financiële plaatje van de sluiting duidelijk. Minister Wopke Hoekstra van Financiën zei onlangs al dat de oorspronkelijke begroting de prullenbak in kan vanwege de coronacrisis. Hoekstra moet tot maximaal 65 miljard euro extra lenen voor de komende drie maanden vanwege de economische schade. Daarbij komen nog de extra kosten voor de klimaatplannen en het stikstofdossier.

In december bevestigde de Hoge Raad de uitspraak van het gerechtshof dat de Nederlandse overheid zich moet houden aan de klimaatafspraken.

error: