Lasten voor werkgevers

Dit jaar stijgen de lasten voor werkgevers. Hadden zij afgelopen jaar nog te maken met een daling van de lasten, dit jaar zijn zij meer kwijt voor de werkgeversbijdrage voor de Zorgverzekeringswet (ZWV) en de algemene werkloosheidspremie (AWF).
'Lasten voor werkgevers stijgen dit jaar'
‘Lasten voor werkgevers stijgen dit jaar’                 Foto:ANP

Per sector verschillen de gevolgen sterk, zo blijkt donderdag uit cijfers van salarisstrookverwerker ADP.

Zo wordt een ambtenaar met een modaal salaris maandelijks 23 euro duurder, waar voor werknemers met een modaal salaris in de bouw de werkgeverslasten nagenoeg gelijk blijven.

De maximale stijging per werknemer voor de ZVW komt uit op 16 euro per maand. Voor de verplichte Algemene werkloosheidspremie (AWF) is de werkgever maandelijks maximaal 11 euro per werknemer meer kwijt en voor de AOF-premie 10 euro.

Hogere inkomens krijgen meer loon in 2018, lagere inkomens leveren in

De meeste werknemers gaan er dit jaar op vooruit in nettoloon. Vooral werknemers met een hoog loon profiteren, terwijl de minima juist licht inleveren. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van salarisstrookverwerker ADP. De instantie keek naar belastingtarieven, pensioenpremies en andere premies en heffingen.

Zowel werknemers met een minimumloon (1.578 euro) als een modaal loon (2.849 euro) zien hun salaris maandelijks stijgen met 7 euro. Dit wordt veroorzaakt doordat zij minder belasting betalen. 

Hogere inkomens

Voor hogere inkomens stijgen de lonen nog verder. Werknemers die anderhalf keer modaal verdienen, krijgen maandelijks 8 euro extra aan nettosalaris. Wie tweemaal modaal (5.787 euro) verdient, ziet een nettostijging van 16 euro per maand tegemoet. 

De salarisstijging bij hogere inkomens wordt veroorzaakt door een verlaging van het toptarief. Dit tarief daalt van 52 procent naar 51,95 procent voor werknemers met een salaris van bruto 68.508 euro per maand. 

Parttimers leveren in

Niet iedereen gaat er echter op vooruit. Werknemers die 1.000 tot 1.500 euro bruto per maand verdienen, zien hun nettoloon juist dalen.

Dit zijn bijvoorbeeld parttimers. Wie bijvoorbeeld 1.500 euro bruto verdient, krijgt per maand 4 euro minder op de rekening gestort. 

Bij deze lonen wordt de arbeidskorting echter niet volledig ten gelde gemaakt. ADP adviseert werknemers met zo’n salaris om dit verschil via hun aangifte inkomstenbelasting terug te vragen bij de Belastingdienst.

Bouw

Werknemers in de bouw noteren de grootste loonstijging.

Vooral minima en werknemers met twee keer modaal gaan er fors op vooruit, met 12 euro extra per maand. Modale salarissen verdienen 8 euro extra per jaar.

Overheid

Ambtenaren gaan er netto op vooruit, maar zien hun loon minder hard stijgen dan in andere sectoren. Een maandelijkse plus is er nog voor werknemers met een minimumloon (6 euro) of modaal salaris (5 euro).

Wie echter twee keer modaal verdient als ambtenaar, krijgt maandelijks een euro minder. Dit wordt veroorzaakt doordat zij meer betalen aan pensioenpremie, wat stijgt met een hoger inkomen. 

Metaal en techniek

Ook aanzienlijk is de loonstijging voor dubbel modale inkomens in de metaal- en technieksector, van 11 euro per maand. Werknemers in deze sector hebben te maken met minder pensioenpremie.

Zorg 

De zorgsector ziet een lichte stijging van de nettolonen tegemoet. Wie modaal verdient, krijgt er maandelijks 6 euro per maand bij door een lagere pensioenpremie en een lagere belastingdruk.

ADP verzorgt maandelijks de salarisstrook van 1,4 miljoen Nederlandse werknemers.

Weinig bijzonder

Martijn Brand van ADP wijst erop dat premier Rutte met zijn beleid wil dat werk meer gaat lonen. Wel stelt Brand dat er dit jaar op salarisgebied nog weinig te merken zal zijn van het beleid van Rutte III.

Het nieuwe kabinet ging te laat van start om nog van invloed te kunnen zijn op de lonen. Vanwege het continuerende beleid van het demissionair kabinet, zou het volgens de salarisstrookverwerker gaan om “weinig bijzondere ontwikkelingen”.

Belastingen

De belastingtarieven stijgen in de tweede en derde schijf aanzienlijk naar 10,85 procent. Door hogere heffingskortingen en inkomensgrenzen, noteren de meesten toch een bescheiden plus in loon.

Bron: Nu.nl

error: