LED-Branche

Informatieplicht energiebesparing levert led-branche waardevolle data op. 30 procent van de bedrijven uit 5 grotere bedrijfstakken die vanwege de Wet milieubeheer een energiebesparingsplicht en informatieplicht heeft, heeft led-verlichting volledig toegepast. Dat meldt RVO.nl.

LED-verlichting: Informatieplicht energiebesparing levert led-branche waardevolle data op

Inmiddels hebben meer dan 30.000 bedrijfsvestigingen gerapporteerd’, aldus Bas Braakman. Hij is verantwoordelijk voor de monitoring van de informatieplicht bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). ‘De meeste gaan over de agrarische sector, kantoren en detailhandel. Dit zijn de grootste bedrijfstakken met de meeste vestigingen. Van alle indieners heeft 13 procent alle toepasselijke maatregelen genomen. 57 procent heeft er 1 of meerdere niet of nog niet uitgevoerd. Voor 60 procent van deze laatste groep geldt dat zij tot maximaal een kwart van de voor hen toepasselijke maatregelen nog niet heeft uitgevoerd.’

Led-verlichting

De Erkende Maatregelenlijst spitst zich voor verlichting toe op het vervangen van traditionele verlichting door led, in bestaande armaturen of door de oude te vervangen. De informatieplicht levert bij bestudering waardevolle data op voor de lichtsector en ondernemers die daarin actief zijn. Braakman: ‘In een selectie van 5 grotere bedrijfstakken (detailhandel, bedrijfshallen, onderwijs, kantoren en gezondheidszorg) heeft gemiddeld bijna 30 procent led-verlichting volledig toegepast.’

Investeert u als bedrijf in energiezuinige technieken en duurzame energie? En wilt u daarbij fiscaal voordeel behalen? Maak dan gebruik van de Energie-investeringsaftrek (EIA). Deze regeling levert u gemiddeld 11% voordeel op. Bovendien zorgen energiezuinige investeringen voor een lagere energierekening. Voor 2019 is er een budget van € 147 miljoen.

De Energie-investeringsaftrek geldt voor duidelijk omschreven investeringen (specifiek) én voor maatwerkinvesteringen (generiek) die een forse energiebesparing opleveren. Voor die investeringen kunt u 45% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Dat kan bovenop de gebruikelijke afschrijving. Deze investeringen staan omschreven als ‘bedrijfsmiddelen’ op de Energielijst 2019.

Energielijst

U kunt fiscale aftrek krijgen voor investeringen die duidelijk in de Energielijst zijn omschreven. De omschrijving staat met een specifieke code op de lijst. U kunt ook aftrek krijgen voor maatwerkinvesteringen die een forse energiebesparing opleveren. Deze staan niet op de Energielijst, maar moeten wel aan de besparingsnorm voldoen. Deze investeringen meldt u met een generieke code.Voor een investering die u in 2019 heeft gedaan, gebruikt u de Energielijst 2019.

Voorwaarden

Als u EIA wilt aanvragen, moet u voldoen aan bepaalde voorwaarden. Een belangrijke voorwaarde is dat uw energiezuinige investering past onder een code op de energielijst.

Aanvragen

U kunt de Energie-investeringsaftrek aanvragen via mijn.rvo.nl. U vindt daar meer informatie over het aanvraagproces. Houd ook rekening met het volgende:

  • Er gelden voor de EIA vastgestelde meldingstermijnen.
  • Voor uw aanvraag heeft u eHerkenning (eH) met minimaal betrouwbaarheidsniveau 1 nodig. Het duurt 1 tot 5 werkdagen tot u uw eH-inlogmiddel binnen heeft.
  • Bent u intermediair, dan gebruikt u uw eigen inloggegevens om de EIA-melding te doen.
error: