Marktprijzen energie

De olieprijzen werden in de maand juni sterk beïnvloed door twee tegengestelde krachten. Enerzijds beperkt Opec de productie en dat in samenwerking met Rusland. Die samenwerking wordt in ieder geval tot maart volgend jaar voortgezet, spraken de partijen onlangs af.

Anderzijds blijven er zorgen over de afname van de vraag naar olie door de vele handelsconflicten die de Verenigde Staten aanwakkeren. Afhankelijk van welke kracht het zwaarste weegt, stijgen of dalen de prijzen. In de loop van juni schommelde de prijs voor brent tussen pakweg 60 en 66 USD/bbl. Begin juli bedroeg de prijs 64 USD/bbl. Dat betekent een terugval van economische activiteiten en dus terugval van de vraag naar olie en vervolgens leidt dit tot lagere prijzen. De prijs voor de goedkopere Amerikaanse WTI lag ruim 6,50 USD/bbl beneden de prijs voor brent.

De prijzen voor steenkool kwamen in de maand juni nauwelijks van hun plek. Door relatief lage gasprijzen en relatief hoge prijzen voor emissierechten is de vraag naar kolen zwak. De stijging van olieprijzen in de tweede helft van juni kreeg daardoor geen nabootsing op de kolenmarkt. Prijzen voor levering in 2020 schommelden tussen 62 en 67 USD/ton. Begin juli lag de prijs op een kleine 64 USD/ton.

Bij emissierechten bewogen de prijzen lichtjes tussen 24 en 27 EUR/ton. Net als een maand eerder waren de prijzen vrij stabiel, omdat dalende gasprijzen de vraag naar CO2-intensieve steenkool beperkt.

Ook de elektriciteitsmarkt volgde in de maand mei de trend van stabiele prijzen. Levering basislast jaar 2020 kostte begin juni een kleine 49 EUR/MWh en begin juli bedroeg de prijs 50 EUR/MWh, iets lager dan het ‘hoogtepunt’ van de maand, zijnde ruim 51,5o EUR/MWh in de laatste week van juni.

Ook op de gasmarkt waren de prijzen voor leveringen in de komende jaren relatief stabiel, met op het eind een neerwaartse trend. De Raad van State had begin juli wel voor vuurwerk kunnen zorgen als het productieplan voor Groningen zou zijn vernietigd  met rechtsgevolgen in plaats van zonder. De prijzen voor levering 2020 schommelden rond 18 EUR/MWh. Over een langere periode gezien is dat relatief goedkoop, maar fors hoger dan de prijzen voor levering op korte termijn die in juni, net als in mei, schommelen tussen 10 en 12 EUR/MWh.

marktprijzen energie, TTF Termijnprijzen

Bron: Ice-Endex

error: